Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.02.2024 07:52:03
Počet záznamov 52369
Počet platných záznamov 9630
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
183850 711000000 15 analýza dát a umelá inteligencia 0 24.10.2019 11.10.2019
1113R45 711020000 1 1113R00 2019/15718:14-A1110 1,14
1 2508R00 | 0 3 NIE NIE
183851 711000000 16 analýza dát a umelá inteligencia 0 24.10.2019 11.10.2019
2508T45 711020000 1 2508T00 2019/15718:14-A1110 1,14
2 1113T00 | 0 2 NIE NIE
105370 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5153V00 701080000 2 5141V00 ex offo 1
3 5 NIE NIE
105371 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5153V00 701080000 2 5141V00 ex offo 14
3 5 NIE NIE
105372 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5153V00 701080000 1 5141V00 ex offo 1
3 4 NIE NIE
105373 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5153V00 701080000 1 5141V00 ex offo 14
3 4 NIE NIE
183938 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 15.10.2019 11.10.2019
5141V02 701010000 1 5141V00 2019/15718:15-A1110 14
3 4 NIE NIE
183939 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 15.10.2019 11.10.2019
5141V02 701010000 1 5141V00 2019/15718:15-A1110 1
3 4 NIE NIE
183940 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 15.10.2019 11.10.2019
5141V02 701010000 2 5141V00 2019/15718:15-A1110 14
3 5 NIE NIE
183941 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 15.10.2019 11.10.2019
5141V02 701010000 2 5141V00 2019/15718:15-A1110 1
3 5 NIE NIE
11611 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 02.04.2019 01.09.2019
5153V00 711010000 2 5141V00 2019/8655:15-A1110 14
3 5 NIE NIE
11613 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 02.04.2019 01.09.2019
5153V00 711010000 1 5141V00 2019/8655:15-A1110 14
3 4 NIE NIE
106843 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 02.04.2019 01.09.2019
5153V00 711010000 2 5141V00 2019/8655:15-A1110 1
3 5 NIE NIE
106842 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 02.04.2019 01.09.2019
5153V00 711010000 1 5141V00 2019/8655:15-A1110 1
3 4 NIE NIE
17348 7522700 717000000 15 andragogika 0 22.10.2009 07.02.2022
7522R00 717020000 2 7605R00 ex offo 07.02.2022 14
1 3 NIE NIE
100398 716000000 16 andragogika 0 15.10.2019 19.09.2022
7522T00 716010000 1 7605T00 ex offo 19.09.2022 14
2 2 NIE NIE
183162 716000000 15 andragogika 0 01.12.2017 19.07.2022
7522R00 716010000 2 7605R00 ex offo 19.07.2022 14
1 4 NIE NIE
17344 7522800 717000000 16 andragogika 0 22.12.2004 07.02.2022
7522T00 717020000 2 7605T00 ex offo 07.02.2022 14
2 2 NIE NIE
4090 7522700 716000000 15 andragogika 0 24.08.2012 19.07.2022
7522R00 716010000 2 7605R00 ex offo 19.07.2022 14
1 3 NIE NIE
100399 7522800 716000000 16 andragogika 0 08.11.2012 19.07.2022
7522T00 716010000 2 7605T00 ex offo 19.07.2022 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný