Dôležité informácie o zmenách

Chcem byť informovaný/á o zmenách e-mailom:

rss Novinky cez RSS


Zmeny v číselníku študijných programov V zmysle zmien sústavy študijných odborov, ktorá je platná od 1.9.2019 bol aktualizovaný číselník študijných programov. V zázname študijného programu sa zmeny týkajú údajov: „ŠTUDIJNÝ ODBOR 1“, „ŠTUDIJNÝ ODBOR 2 | VEDLAJŠÍ“, „PROF. ORIENT.“ a „STUPEŇ ŠTÚDIA“.
Študijné programy, kde nie je uvedený žiadny študijný odbor, resp. neplatný študijný odbor sú aktuálne v riešení.
Aktualizácia číselníka študijných odborov a stupňov štúdia V nadväznosti na dokončenie revízie sústavy študijných odborov dochádza k aktualizácii číselníka študijných odborov a stupňov štúdia. V prvom kroku dochádza k zosúladeniu hodnôt stĺpcov KOD a KOD (UIPS 2), teda pre študijné odbory sa bude používať identifikátor používaný aj v štatistických výkazoch. S tým súvisí zmena typu poľa z integer na alfanumerický reťazec. Mení sa kód pre jednotlivé stupne, kde sa rovnako mení typ údaju z čísla na znak.
V prílohe oznamu je statická verzia číselníkov. Online verzia v rámci číselníkov na portáli vysokých škôl bude publikovaná v priebehu septembra 2019. Táto zmena nemá vplyv na import údajov o študentoch do centrálneho registra študentov, keďže údaje štúdiu sa viažu len na identifikátor študijného programu.
Odstávka Dátového centra Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 15.11. (18:00) – 20.11.2018 (24:00) dôjde k odstávke prevádzky Dátového centra a rezortu školstva na Hanulovej 5/B. Následkom tohto kroku nebudú funkčné číselníky.
Číselník "Študijné programy" Informujeme Vás o aktualizácií číselníka Študijné programy, kde pribudol nový stĺpec s názvom „Profesijne orientovaný“. Pre ŠP sa bude zobrazovať príznak ÁNO alebo NIE.
Číselník obcí a okresov V číselníku obcí aj okresov boli aktualizované české obce (boli doplnené všetky české obce a okresy a zle zaevidovaným obciam bola zrušená platnosť).