Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Zuzana Brčáková
Aktualizácia 16.09.2019 10:49:35
Počet záznamov 46363
Počet platných záznamov 8628
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
107601 795000000 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 01.09.2019
1 0100R00 2015-6723/34878:5-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
104162 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 01.09.2019
4219T21 705010000 1 4219T00 2018/6569:12-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104161 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 01.09.2019
4219T21 705010000 2 4219T00 2018/6569:12-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
104152 705000000 53 adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 01.09.2019
4107V04 705010000 2 4219V00 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104153 705000000 53 adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 01.09.2019
4107V04 705010000 1 4219V00 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
106971 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 01.09.2019
5607T05 2 5607T00 ex offo 14
2 0 2.50 NIE NIE
11071 5607805 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 01.09.2019
5607T05 1 5607T00 2015-18762/46569:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102496 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 2 6213V00 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
102497 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 2 6213V00 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
102498 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 1 6213V00 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
102499 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 1 6213V00 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
178003 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 22.05.2017 01.09.2019
6280T08 704020000 1 6213T00 ex offo 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
102506 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280T08 704020000 2 6213T00 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
7283 6280808 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280T08 704020000 1 6213T00 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
7276 6280808 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 21.10.2009 01.09.2019
6280T08 704020000 2 6213T00 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102397 704000000 01 agrobiotechnológie 0 13.04.2018 01.09.2019
4135T00 704050000 1 2908T00 2018/4183:18-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102391 704000000 53 agrobiotechnológie 0 11.11.2015 01.09.2019
4135V00 704050000 2 2908V00 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
102392 704000000 53 agrobiotechnológie 0 11.11.2015 01.09.2019
4135V00 704050000 1 2908V00 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
16417 2908702 704000000 15 agrobiotechnológie 0 21.10.2009 01.09.2019
2908R02 704050000 1 2908R00 2015-18737/46418:8-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
102403 704000000 15 agrobiotechnológie /2014/ 0 05.11.2018 01.09.2019
4135R00 704050000 1 2908R00 2018/13266:13-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný