Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
107601 795000000 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 01.09.2019
0100R00 1 0100R00 2015-6723/34878:5-15A0 14
1 3 NIE NIE
104162 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 01.09.2019
4219T21 705010000 1 4219T00 2018/6569:12-15A0 14
2 2 NIE NIE
104161 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 01.09.2019
4219T21 705010000 2 4219T00 2018/6569:12-15A0 14
2 3 NIE NIE
184690 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 01.01.2023 01.01.2023
4219T21 705010000 2 4219T00 ex offo 14
2 2 NIE NIE
104153 705000000 53 adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 09.08.2022
4107V04 705010000 1 4219V00 ex offo 09.08.2022 1
3 3 NIE NIE
104152 705000000 53 adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 09.08.2022
4107V04 705010000 2 4219V00 ex offo 09.08.2022 1
3 4 NIE NIE
106971 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 01.09.2019
5607T05 2 5607T00 ex offo 14
2 2.5 NIE NIE
184917 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 01.01.2023 01.01.2023
5607T05 2 5607T00 ex offo 14
2 2 NIE NIE
11071 5607805 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 01.09.2019
5607T05 1 5607T00 2015-18762/46569:3-15A0 14
2 2 NIE NIE
183878 709000000 01 Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo) 0 24.10.2019 27.09.2019
3772T30 709050000 1 3772T00 2019/15718:3-A1110 1
2 2 NIE NIE
183841 709000000 53 Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 0 24.10.2019 27.09.2019
3772V32 709050000 1 3772V00 2019/15718:3-A1110 1
3 3 NIE NIE
183842 709000000 53 Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 0 24.10.2019 27.09.2019
3772V32 709050000 2 3772V00 2019/15718:3-A1110 1
3 4 NIE NIE
7276 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 21.10.2009 31.08.2019
6280T08 704020000 2 6213T00 ex offo 31.08.2019 14
2 2 NIE NIE
178003 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 22.05.2017 30.06.2022
6280T08 704020000 1 6213T00 ex offo 30.06.2022 1,14
2 2 NIE NIE
102496 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 2 6213V00 ex offo 1
3 4 NIE NIE
102497 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 2 6213V00 ex offo 14
3 4 NIE NIE
102498 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 1 6213V00 ex offo 1
3 3 NIE NIE
102499 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 1 6213V00 ex offo 14
3 3 NIE NIE
102506 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280T08 704020000 2 6213T00 ex offo 14
2 3 NIE NIE
7283 6280808 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280T08 704020000 1 6213T00 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný