Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
107601 795000000 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 24.07.2015
1 001011 2015-6723/34878:5-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
104162 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 28.05.2018
4219T21 705010000 1 602012 2018/6569:12-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104161 705000000 01 adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 28.05.2018
4219T21 705010000 2 602012 2018/6569:12-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
104152 705000000 53 adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 30.11.2018
4107V04 705010000 2 602023 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104153 705000000 53 adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 30.11.2018
4107V04 705010000 1 602023 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
106971 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 30.11.2018
5607T05 2 704022 ex offo 14
2 0 2.50 NIE NIE
11071 5607805 724000000 16 administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 30.10.2015
5607T05 1 704022 2015-18762/46569:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102496 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 30.11.2018
6280V08 704020000 2 303103 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
102497 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 30.11.2018
6280V08 704020000 2 303103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
102498 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 30.11.2018
6280V08 704020000 1 303103 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
102499 704000000 53 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 30.11.2018
6280V08 704020000 1 303103 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
102506 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 30.11.2018
6280T08 704020000 2 303102 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
7283 6280808 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 30.10.2015
6280T08 704020000 1 303102 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
7276 6280808 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 21.10.2009 11.11.2015
6280T08 704020000 2 303102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
178003 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 22.05.2017 30.11.2018
6280T08 704020000 1 303102 ex offo 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
102391 704000000 53 agrobiotechnológie 0 11.11.2015 30.11.2018
4135V00 704050000 2 601183 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
102392 704000000 53 agrobiotechnológie 0 11.11.2015 30.11.2018
4135V00 704050000 1 601183 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
16417 2908702 704000000 15 agrobiotechnológie 0 21.10.2009 30.10.2015
2908R02 704050000 1 502251 2015-18737/46418:8-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
102397 704000000 01 agrobiotechnológie 0 13.04.2018 26.03.2018
4135T00 704050000 1 601182 2018/4183:18-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102403 704000000 15 agrobiotechnológie /2014/ 0 05.11.2018 11.10.2018
4135R00 704050000 1 601181 2018/13266:13-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
183587 704000000 15 agroekológia 0 05.11.2018 30.11.2018
4140R05 704010000 1 601011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
102553 704000000 01 agroekológia 0 11.11.2015 30.11.2018
4140T05 704010000 2 601012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16385 4140805 704000000 01 agroekológia 0 21.10.2009 11.11.2015
4140T05 704010000 2 601012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16384 704000000 01 agroekológia 0 13.04.2018 26.03.2018
4140T05 704010000 1 601012 2018/4183:18-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102535 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 11.11.2015 30.11.2018
4103V00 704010000 2 601083 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
7268 4103900 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 11.11.2015 30.10.2015
4103V00 704010000 1 601083 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
7266 4103900 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 21.10.2009 11.11.2015
4103V00 704010000 2 601083 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16411 4170703 704000000 15 agropotravinárstvo 0 21.10.2009 11.11.2015
4170R03 704050000 2 601131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16416 4170703 704000000 15 agropotravinárstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
4170R03 704050000 1 601131 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
24635 6258806 703000000 01 aktuárstvo 0 25.05.2012 12.11.2015
6258T06 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
30001 703000000 01 aktuárstvo 0 18.06.2018 28.05.2018
6258T06 703040000 1 303242 2018/6569:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
182903 710000000 16 alpínska a vysokohorská ekológia 0 09.08.2017 30.11.2018
1622T06 1 403042 ex offo 1,14
710004100 2 0 2.00 NIE NIE
103409 1622805 710000000 16 alpínska ekológia 0 09.08.2017 13.07.2017
1622T05 1 403042 2017-11108/32778:6-15A0 31.08.2019 1
710004100 2 0 2.00 NIE NIE
12273 1403900 711000000 53 analytická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1403V00 711020000 2 401173 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
4895 1420801 711000000 16 analytická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1420T01 711020000 1 401142 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
4899 1403900 711000000 53 analytická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1403V00 711020000 1 401173 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
9968 1420801 701000000 16 analytická chémia 0 29.03.2012 05.11.2015
1420T01 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12467 1403900 701000000 53 analytická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1403V00 701040000 2 401173 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12469 1403900 701000000 53 analytická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1403V00 701040000 1 401173 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
17806 1420801 701000000 16 analytická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T01 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
104648 1403900 702000000 53 analytická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1403V00 702010000 2 401173 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
12868 1403900 702000000 53 analytická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1403V00 702010000 2 401173 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
104649 1403900 702000000 53 analytická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1403V00 702010000 1 401173 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 1
3 4.00 NIE NIE
4092 1403900 702000000 53 analytická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1403V00 702010000 1 401173 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
100765 1420801 711000000 16 analytická chémia (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1420T01 711020000 1 401142 ex offo
100765 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
105370 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.11.2018
5153V00 701080000 2 701023 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
105371 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.11.2018
5153V00 701080000 2 701023 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
105372 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.11.2018
5153V00 701080000 1 701023 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105373 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.11.2018
5153V00 701080000 1 701023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
11613 5153900 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 13.11.2015 30.10.2015
5153V00 711010000 1 701023 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
11611 5153900 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 13.11.2015 30.10.2015
5153V00 711010000 2 701023 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
106842 5153900 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 13.11.2015 30.10.2015
5153V00 711010000 1 701023 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 4.00 NIE NIE
106843 5153900 711000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 13.11.2015 30.10.2015
5153V00 711010000 2 701023 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
16879 7522700 714000000 15 andragogika 0 21.08.2009 12.11.2015
7522R00 714010000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16858 7522800 714000000 16 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522T00 714010000 1 101092 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16881 7522700 714000000 15 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522R00 714010000 1 101091 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
101997 717000000 15 andragogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7522R00 717050000 2 101091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
100399 7522800 716000000 16 andragogika 0 08.11.2012 11.11.2015
7522T00 716010000 2 101092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4090 7522700 716000000 15 andragogika 0 24.08.2012 11.11.2015
7522R00 716010000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4091 7522700 716000000 15 andragogika 0 11.11.2015 30.10.2015
7522R00 716010000 1 101091 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100398 7522800 716000000 16 andragogika 0 11.11.2015 30.10.2015
7522T00 716010000 1 101092 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
24695 7522700 717000000 15 andragogika 0 18.11.2015 30.10.2015
7522R00 717050000 1 101091 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
24696 7522700 717000000 15 andragogika 0 15.07.2011 18.11.2015
7522R00 717050000 2 101091 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17344 7522800 717000000 16 andragogika 0 22.12.2004 18.11.2015
7522T00 717020000 2 101092 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17348 7522700 717000000 15 andragogika 0 22.10.2009 18.11.2015
7522R00 717020000 2 101091 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17351 7522800 717000000 16 andragogika 0 22.12.2004 30.10.2015
7522T00 717020000 1 101092 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
17352 7522700 717000000 15 andragogika 0 22.10.2009 30.10.2015
7522R00 717020000 1 101091 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
183161 716000000 16 andragogika 0 01.12.2017 30.11.2018
7522T00 716010000 2 101092 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
183162 716000000 15 andragogika 0 01.12.2017 30.11.2018
7522R00 716010000 2 101091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
17698 7522700 701000000 15 andragogika 0 17.09.2009 01.09.2016
7522R00 701030000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17697 7522700 701000000 15 andragogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7522R00 701030000 1 101091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
100540 7522800 701000000 16 andragogika 0 26.02.2013 23.11.2016
7522T00 701030000 1 101092 2016-25214/48305:1-15A0 09.12.2016 14
2 0 2.00 NIE NIE
24698 7522800 717000000 16 andragogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7522T00 717050000 2 101092 ex offo
24698 2 2.00 31.08.2013 NIE NIE
24697 7522800 717000000 16 andragogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7522T00 717050000 1 101092 ex offo
24697 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
103197 7522900 714000000 53 andragogika 0 18.07.2012 30.11.2016
7522V00 714010000 1 101093 2016-25503/49101:1-15A0 19.12.2016 1
3 0 3.00 NIE NIE
106233 716000000 53 andragogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7522V00 716010000 2 101093 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106372 716000000 53 andragogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7522V00 716010000 1 101093 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
9990 7522900 714000000 53 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522V00 714010000 1 101093 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
9991 7522900 714000000 53 andragogika 0 18.07.2012 12.11.2015
7522V00 714010000 2 101093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16859 7522800 714000000 16 andragogika 0 18.07.2012 12.11.2015
7522T00 714010000 2 101092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102864 714000000 15 andragogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7522R00 714010000 2 101091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102876 714000000 16 andragogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7522T00 714010000 2 101092 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103002 714000000 53 andragogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7522V00 714010000 2 101093 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
30324 792000000 999 andragogika v profilácii na personálny manažment 0 20.08.2009 20.08.2009
3 001021
30324 1 3.00 NIE NIE
24767 701000000 53 anestéziológia a resuscitácia 0 30.08.2018 14.08.2018
5149V00 701080000 1 701203 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
106076 701000000 53 anestéziológia a resuscitácia 0 30.08.2018 14.08.2018
5149V00 701080000 1 701203 2018/10524:19-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
24768 701000000 53 anestéziológia a resuscitácia 0 30.08.2018 14.08.2018
5149V00 701080000 2 701203 2018/10524:19-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
106075 701000000 53 anestéziológia a resuscitácia 0 30.08.2018 14.08.2018
5149V00 701080000 2 701203 2018/10524:19-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
102178 717000000 15 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 30.11.2018
7357P28 717020000 1 201321 ex offo 1
1 0 3.00 NIE ÁNO
102179 717000000 15 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 30.11.2018
7357P28 717020000 1 201321 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE ÁNO
102315 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 30.10.2015
7357V28 717020000 2 201323 2015-18761/46611:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
100872 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 30.10.2015
7357V28 717020000 2 201323 2015-18761/46611:3-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
102316 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 30.10.2015
7357V28 717020000 1 201323 2015-18761/46611:3-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
100871 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 30.10.2015
7357V28 717020000 1 201323 2015-18761/46611:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
102148 717000000 16 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 26.09.2018 19.09.2018
7357T28 717020000 2 201322 2018/11973:4-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
102149 717000000 16 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 26.09.2018 19.09.2018
7357T28 717020000 2 201322 2018/11973:4-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
102150 717000000 16 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 26.09.2018 19.09.2018
7357T28 717020000 1 201322 2018/11973:4-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
102151 717000000 16 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 26.09.2018 19.09.2018
7357T28 717020000 1 201322 2018/11973:4-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
106809 7330785 711000000 15 anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015
7330R85 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
100310 7330785 711000000 15 anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015
7330R85 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 5
1 3.00 NIE NIE
106566 711000000 16 anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 10.09.2018 14.08.2018 1
7330T85 711050000 1 201352 2018/10524:22-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
106627 711000000 16 anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 10.09.2018 14.08.2018 5
7330T85 711050000 1 201352 2018/10524:22-15A0 5
2 2.00 NIE NIE
16919 7330701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 21.08.2009 12.11.2015
7330R01 714030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103157 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 12.11.2015 30.11.2018 1
7330R01 714030000 2 201351 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
10010 7330701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 2 21.08.2009 21.08.2009 1
7330R01 714030000 1 201351 31.08.2012
14595 1 3.00 NIE NIE
106494 7357802 716000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 11.11.2015 30.10.2015
7357T02 716010000 1 201322 2015-18831/47353:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
100676 7357802 716000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 11.11.2015 30.10.2015
7357T02 716010000 1 201322 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100675 7357702 716000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R02 716010000 1 201321 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
106495 7357702 716000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R02 716010000 1 201321 2015-18831/47353:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
7164 7357702 716000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R02 716010000 2 201321 ex offo
17443 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
10008 714000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 26.01.2011 31.12.2018
7330T01 714030000 2 201352 2019/6269:1-A1110 31.12.2018
2 0 2.00 NIE NIE
7168 7357702 716000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R02 716010000 1 201321 ex offo
17442 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
102931 714000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 12.11.2015 30.11.2018 1
7330T01 714030000 2 201352 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
24748 7357802 716000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357T02 716010000 2 201322 ex offo
24748 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
24747 7357802 716000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357T02 716010000 1 201322 ex offo
24747 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
102930 714000000 16 anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 0 26.09.2018 18.09.2018
7330T51 714030000 1 201352 2018/11973:13-15A0 1,14
2 201052 0 2.00 NIE NIE
102899 714000000 15 anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.11.2018
7330R51 714030000 1 201351 ex offo 1,14
1 201051 0 3.00 NIE NIE
102842 714000000 15 anglický jazyk a kultúra - filozofia 0 12.11.2015 30.11.2018 1
7330R52 714030000 1 201351 ex offo 1,14
1 201011 0 3.00 NIE NIE
102998 714000000 16 anglický jazyk a kultúra - filozofia 0 26.09.2018 18.09.2018
7330T52 714030000 1 201352 2018/11973:13-15A0 1,14
2 201012 0 2.00 NIE NIE
24787 7329718 701000000 15 anglický jazyk a kultúra - fínsky jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R18 701030000 1 31.08.2013
24787 1 0 3.00 NIE NIE
103093 714000000 16 anglický jazyk a kultúra - história 0 10.09.2018 14.08.2018 1
7330T53 714030000 1 201352 2018/10524:21-15A0 1,14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
103114 714000000 15 anglický jazyk a kultúra - história 0 12.11.2015 30.11.2018 1
7330R53 714030000 1 201351 ex offo 1,14
1 201071 0 3.00 NIE NIE
3811 7304811 714000000 16 anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T11 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3830 7304711 714000000 15 anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R11 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
23202 7332801 714000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 1
7332T01 714030000 1 201352 2015-18820/48262:11-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
23193 7332701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 1
7332R01 714030000 1 201351 2015-18820/48262:11-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
100445 7332801 716000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 11.11.2015 30.10.2015 1
7332T01 716030000 1 201352 2015-18831/48259:12-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
23074 7332701 716000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 30.11.2009 11.11.2015 1
7332R01 716030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23073 7332701 716000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 11.11.2015 30.10.2015 1
7332R01 716030000 1 201351 2015-18831/48259:12-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
30301 701000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 1
7332R01 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
30300 701000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 1
7332T01 701030000 1 201352 2018/11973:11-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
100393 7332801 717000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 1
7332T01 717020000 1 201352 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1,14
2 2.00 NIE NIE
102335 7332701 717000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 1
7332R01 717020000 1 201351 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1
1 3.00 NIE NIE
22932 7332701 717000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 1
7332R01 717020000 1 201351 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1,14
1 3.00 NIE NIE
102325 7332801 717000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 1
7332T01 717020000 1 201352 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1
2 2.00 NIE NIE
24740 7329714 716000000 15 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R14 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
24744 7329714 716000000 15 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra 0 27.07.2011 11.11.2015
7329R14 716030000 2 0 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
107130 720000000 16 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 26.09.2018 19.09.2018
7357T12 720030000 1 201322 2018/11973:8-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
107129 720000000 16 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 26.09.2018 19.09.2018
7357T14 720030000 1 201322 2018/11973:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4087 7357812 720000000 16 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 02.10.2009 13.11.2015
7357T12 720030000 2 201322 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4089 7357812 720000000 16 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 02.10.2009 30.10.2015
7357T12 720030000 1 201322 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
107127 720000000 16 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 13.11.2015 30.11.2018
7357T14 720030000 2 201322 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
107128 720000000 16 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 13.11.2015 30.11.2018
7357T14 720030000 2 201322 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
107131 720000000 15 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 13.11.2015 30.11.2018
7357R12 720030000 2 201321 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
107132 720000000 15 anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 13.11.2015 30.11.2018
7357R12 720030000 1 201321 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
178212 720000000 15 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 30.11.2018
7366R08 720030000 1 101011 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
178213 720000000 15 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 30.11.2018
7366R08 720030000 2 101011 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
178214 720000000 16 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 30.11.2018
7656T41 720030000 1 101012 ex offo 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
178215 720000000 16 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 30.11.2018
7656T41 720030000 2 101012 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
100587 7330783 711000000 15 anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015
7330R83 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
107181 7330786 711000000 15 anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015
7330R86 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 9
1 3.00 NIE NIE
106536 711000000 16 anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 10.09.2018 14.08.2018 1
7330T86 711050000 1 201352 2018/10524:22-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
106537 711000000 16 anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 10.09.2018 14.08.2018 9
7330T86 711050000 1 201352 2018/10524:22-15A0 9
2 2.00 NIE NIE
4088 7330883 711000000 16 anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015
7330T83 711050000 1 201352 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
107137 7330783 711000000 15 anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015 1
7330R83 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
5 7330783 711000000 15 anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015 1
7330R83 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
106827 7330883 711000000 16 anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015
7330T83 711050000 1 201352 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
17153 7366709 722000000 15 anglický jazyk pre komerčnú prax 0 13.12.2009 09.11.2015
7366R09 722010000 2 201291 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17151 7366709 722000000 15 anglický jazyk pre komerčnú prax 0 13.12.2009 30.10.2015
7366R09 722010000 1 201291 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 3.00 NIE NIE
106462 716000000 16 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 11.11.2015 30.11.2018
7366T07 716030000 2 201292 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
10012 7366807 716000000 16 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 10.09.2010 11.11.2015
7366T07 716030000 2 201292 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
10013 7366807 716000000 16 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 11.11.2015 30.10.2015
7366T07 716030000 1 201292 2015-18831/47353:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4690 7357714 720000000 15 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R14 720030000 2 201321 ex offo
19919 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4256 7357714 720000000 15 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 04.12.2009 30.10.2015
7357R14 720030000 1 201321 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100816 7357714 720000000 15 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 20.12.2013 30.10.2015
7357R14 720030000 2 201321 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
24693 7357725 717000000 15 angličtina pre interkultúrnu prax 0 11.08.2011 30.10.2015
7357R25 717020000 1 201321 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
24694 7357725 717000000 15 angličtina pre interkultúrnu prax 0 11.08.2011 18.11.2015
7357R25 717020000 2 201321 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
183280 714000000 15 angličtina pre preklad v hospodárskej praxi 0 24.01.2018 30.11.2018
7330R88 714030000 1 201351 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE ÁNO
4377 7357726 717000000 15 angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R26 717050000 1 201321 ex offo
20231 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4319 7357726 717000000 15 angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R26 717050000 2 201321 ex offo
20291 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100009 7357726 717000000 15 angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 0 23.04.2011 30.10.2015
7357R26 717020000 1 201321 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
100010 7357726 717000000 15 angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi 0 23.04.2011 18.11.2015
7357R26 717020000 2 201321 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
106448 716000000 15 anglistika 0 11.11.2015 30.11.2018
7366R02 716030000 2 201291 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
30175 7366702 716000000 15 anglistika 0 16.12.2011 11.11.2015
7366R02 716030000 2 201291 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4915 7366902 716000000 53 anglistika 0 10.08.2011 11.11.2015
7366V02 716030000 2 201293 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
30174 7366702 716000000 15 anglistika 0 11.11.2015 30.10.2015
7366R02 716030000 1 201291 2015-18831/47353:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
4914 7366902 716000000 53 anglistika 0 24.06.2016 06.06.2016
7366V02 716030000 1 201293 2016-16742/24340:2-15A0 1,14
3 0 3.00 NIE NIE
178004 716000000 53 anglistika 0 22.05.2017 30.11.2018
7366V02 716030000 2 201293 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
17341 7366803 717000000 16 anglistika a amerikanistika 0 22.10.2009 18.11.2015
7366T03 717020000 2 201292 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17342 7366803 717000000 16 anglistika a amerikanistika 0 22.10.2009 30.10.2015
7366T03 717020000 1 201292 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
17343 7366703 717000000 15 anglistika a amerikanistika 0 22.10.2009 18.11.2015
7366R03 717020000 2 201291 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17347 7366703 717000000 15 anglistika a amerikanistika 0 22.10.2009 30.10.2015
7366R03 717020000 1 201291 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
103811 7366803 722000000 16 anglistika a amerikanistika 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T03 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,14
2 2.00 NIE NIE
108048 722000000 15 anglistika a amerikanistika 0 15.02.2016 30.11.2018
7366R03 722010000 1 201291 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
100966 7357741 728000000 15 anglistika a amerikanistika 0 05.12.2014 08.03.2017
7357R41 1 201321 2017-3597/10014:4-15A0 23.03.2017 1
1 0 3.00 NIE NIE
100967 7357741 728000000 15 anglistika a amerikanistika 0 05.12.2014 08.03.2017
7357R41 2 201321 2017-3597/10014:4-15A0 23.03.2017 14
1 4.00 NIE NIE
103815 7366841 722000000 16 anglistika a amerikanistika - filozofia 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T41 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,14
2 201012 0 2.00 NIE NIE
103837 722000000 15 anglistika a amerikanistika - filozofia 0 09.11.2015 30.11.2018
7366R41 722010000 1 201291 ex offo 1,14
1 201011 0 3.00 NIE NIE
103814 7366843 722000000 16 anglistika a amerikanistika - germanistika 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T43 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,9,14
2 2.00 NIE NIE
103836 722000000 15 anglistika a amerikanistika - germanistika 0 09.11.2015 30.11.2018
7366R43 722010000 1 201291 ex offo 1,9,14
1 0 3.00 NIE NIE
103810 7366844 722000000 16 anglistika a amerikanistika - história 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T44 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
103833 722000000 15 anglistika a amerikanistika - história 0 09.11.2015 30.11.2018
7366R44 722010000 1 201291 ex offo 1,14
1 201071 0 3.00 NIE NIE
103809 7366845 722000000 16 anglistika a amerikanistika - politológia 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T45 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,14
2 301062 0 2.00 NIE NIE
103832 722000000 15 anglistika a amerikanistika - politológia 0 09.11.2015 30.11.2018
7366R45 722010000 1 201291 ex offo 1,14
1 301061 0 3.00 NIE NIE
103813 7366846 722000000 16 anglistika a amerikanistika - religionistika 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T46 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,14
2 201162 0 2.00 NIE NIE
103835 722000000 15 anglistika a amerikanistika - religionistika 0 09.11.2015 30.11.2018
7366R46 722010000 1 201291 ex offo 1,14
1 201161 0 3.00 NIE NIE
103812 7366848 722000000 16 anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra 0 09.11.2015 30.10.2015
7366T48 722010000 1 201292 2015-18826/46421:2-15A0 31.08.2018 1,14
2 2.00 NIE NIE
103834 722000000 15 anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra 0 09.11.2015 30.11.2018
7366R48 722010000 1 201291 ex offo 1,14
1 201271 0 3.00 NIE NIE
102250 717000000 15 animácia voľnočasových aktivít 0 18.11.2015 30.11.2018
6171R11 717040000 2 201121 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
4290 6171711 717000000 15 animácia voľnočasových aktivít 0 18.11.2015 30.10.2015
6171R11 717040000 1 201121 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný