Portál VŠČíselníky

Zdroj: CRZ
Aktualizácia: -
Počet záznamov: 8

Garantovanie (C_Garantovanie_Typ)

Pozícia v garantovaní študijného programu a stupeň garantovaného programu
stiahnuť: CSV v UTF-8, CSV v WinLatin 2
Kód Názov
10 Garant ŠP 1. stupňa
20 Garant ŠP 2. stupňa
30 Garant ŠP 3. stupňa
40 Garant ŠP spojeného
11 Spolugarant ŠP 1. stupňa
21 Spolugarant ŠP 2. stupňa
31 Spolugarant ŠP 3. stupňa
41 Spolugarant ŠP spojeného