Garantovanie (C_Garantovanie_Typ)

Pozícia v garantovaní študijného programu a stupeň garantovaného programu

Skryť detaily číselníka

Zdroj CRZ
Počet záznamov 8
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov
Kód Názov