Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
107601 795000000 INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE (MOD´SPÉ Paris) 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 01.09.2019
0100R00 1 denná 0100R00 odbor zahraničnej vysokej školy 2015-6723/34878:5-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
104162 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 01 inžinier adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 01.09.2019
4219T21 705010000 Lesnícka fakulta 1 denná 4219T00 lesníctvo 2018/6569:12-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
104161 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 01 inžinier adaptívne lesníctvo 0 18.06.2018 01.09.2019
4219T21 705010000 Lesnícka fakulta 2 externá 4219T00 lesníctvo 2018/6569:12-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 3 NIE NIE
184690 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 01 inžinier adaptívne lesníctvo 0 01.01.2023 01.01.2023
4219T21 705010000 Lesnícka fakulta 2 externá 4219T00 lesníctvo ex offo 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
104153 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 09.08.2022
4107V04 705010000 Lesnícka fakulta 1 denná 4219V00 lesníctvo ex offo 09.08.2022 1 - anglický jazyk
3 3. 3 NIE NIE
104152 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) adaptívne lesníctvo a manažment zveri 0 12.11.2015 09.08.2022
4107V04 705010000 Lesnícka fakulta 2 externá 4219V00 lesníctvo ex offo 09.08.2022 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106971 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 16 magister administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 01.09.2019
5607T05 2 externá 5607T00 verejné zdravotníctvo ex offo 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.5 NIE NIE
184917 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 16 magister administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 01.01.2023 01.01.2023
5607T05 2 externá 5607T00 verejné zdravotníctvo ex offo 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
11071 5607805 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 16 magister administrácia vo verejnom zdravotníctve 0 12.11.2015 01.09.2019
5607T05 1 denná 5607T00 verejné zdravotníctvo 2015-18762/46569:3-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
183878 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo) 0 24.10.2019 27.09.2019
3772T30 709050000 Letecká fakulta 1 denná 3772T00 doprava 2019/15718:3-A1110 1 - anglický jazyk
2 2. 2 NIE NIE
183841 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 0 24.10.2019 27.09.2019
3772V32 709050000 Letecká fakulta 1 denná 3772V00 doprava 2019/15718:3-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 3 NIE NIE
183842 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) 0 24.10.2019 27.09.2019
3772V32 709050000 Letecká fakulta 2 externá 3772V00 doprava 2019/15718:3-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
7276 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier agrárny obchod a marketing 0 21.10.2009 31.08.2019
6280T08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 2 externá 6213T00 ekonómia a manažment ex offo 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
178003 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier agrárny obchod a marketing 0 22.05.2017 30.06.2022
6280T08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 denná 6213T00 ekonómia a manažment ex offo 30.06.2022 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
102496 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 53 doktor (philosophiae doctor) agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 2 externá 6213V00 ekonómia a manažment ex offo 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
102497 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 53 doktor (philosophiae doctor) agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 2 externá 6213V00 ekonómia a manažment ex offo 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
102498 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 53 doktor (philosophiae doctor) agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 denná 6213V00 ekonómia a manažment ex offo 1 - anglický jazyk
3 3. 3 NIE NIE
102499 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 53 doktor (philosophiae doctor) agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280V08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 denná 6213V00 ekonómia a manažment ex offo 14 - slovenský jazyk
3 3. 3 NIE NIE
102506 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280T08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 2 externá 6213T00 ekonómia a manažment ex offo 14 - slovenský jazyk
2 2. 3 NIE NIE
7283 6280808 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier agrárny obchod a marketing 0 11.11.2015 01.09.2019
6280T08 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 denná 6213T00 ekonómia a manažment 2015-18737/46404:3-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný