Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
4287 6171711 717000000 15 animácia voľnočasových aktivít 0 19.07.2012 18.11.2015
6171R11 717040000 2 201121 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
13199 7658776 713000000 15 animácia výtvarného umenia 0 02.11.2009 16.11.2015
7658R76 713020000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
13198 7658776 713000000 15 animácia výtvarného umenia 0 16.11.2015 30.10.2015
7658R76 713020000 1 101031 2015-18755/47211:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16220 8204706 707000000 15 animovaná tvorba 0 10.11.2015 30.10.2015
8204R06 707030000 1 202051 2015-18758/47240:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16221 8204806 707000000 41 animovaná tvorba 0 10.11.2015 30.10.2015
8204T06 707030000 1 202052 2015-18758/47240:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12208 8204906 707000000 54 animovaná tvorba 0 10.11.2015 30.10.2015
8204V06 707030000 1 202053 2015-18758/47246:4-15A0 31.08.2021 14
3 3.00 NIE NIE
12209 8204906 707000000 54 animovaná tvorba 0 15.07.2009 10.11.2015
8204V06 707030000 2 202053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
101617 707000000 54 animovaná tvorba 0 10.11.2015 30.11.2018
8204V06 707030000 2 202053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
12271 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1401V00 711020000 2 401153 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12272 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1401V00 711020000 1 401153 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
106848 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1401V00 711020000 1 401153 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
106816 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1401V00 711020000 2 401153 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
4896 1420802 711000000 16 anorganická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1420T02 711020000 1 401142 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
106857 1420802 711000000 16 anorganická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1420T02 711020000 1 401142 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
12466 1402900 701000000 53 anorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1402V00 701040000 2 401153 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 14
3 5.00 NIE NIE
12468 1402900 701000000 53 anorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1402V00 701040000 1 401153 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 14
3 4.00 NIE NIE
17803 1420802 701000000 16 anorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T02 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 14
2 2.00 NIE NIE
104646 1401900 702000000 53 anorganická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1401V00 702010000 2 401153 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12864 1401900 702000000 53 anorganická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1401V00 702010000 2 401153 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104647 1401900 702000000 53 anorganická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1401V00 702010000 1 401153 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
4084 1401900 702000000 53 anorganická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1401V00 702010000 1 401153 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
9969 1420802 701000000 16 anorganická chémia 0 17.09.2009 17.09.2009
1420T02 701040000 2 401142 31.08.2012
14640 2 2.00 NIE NIE
100764 1420802 711000000 16 anorganická chémia (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1420T02 711020000 1 401142 ex offo
100764 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
104630 2802903 702000000 53 anorganické technológie a materiály 0 09.11.2015 30.10.2015
2802V03 702010000 2 502193 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
4086 2802903 702000000 53 anorganické technológie a materiály 0 09.11.2015 30.10.2015
2802V03 702010000 2 502193 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104631 2802903 702000000 53 anorganické technológie a materiály 0 09.11.2015 30.10.2015
2802V03 702010000 1 502193 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
4085 2802903 702000000 53 anorganické technológie a materiály 0 09.11.2015 30.10.2015
2802V03 702010000 1 502193 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
4613 2802902 719000000 53 anorganické technológie a nekovové materiály 0 13.11.2015 30.10.2015
2802V02 2 502193 2015-18853/46477:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
4616 2802902 719000000 53 anorganické technológie a nekovové materiály 0 13.11.2015 30.10.2015
2802V02 1 502193 2015-18853/46477:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
183349 719000000 53 anorganické technológie a nekovové materiály 0 13.04.2018 30.11.2018
2802V02 2 502193 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
183350 719000000 53 anorganické technológie a nekovové materiály 0 13.04.2018 30.11.2018
2802V02 1 502193 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
17802 701000000 16 antropológia 0 30.08.2018 14.08.2018
1536T01 701040000 1 402012 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12988 1516900 717000000 53 antropológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1516V00 717050000 2 402083 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
4081 1516900 717000000 53 antropológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1516V00 717050000 1 402083 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
12462 1516900 701000000 53 antropológia 0 24.06.2010 05.11.2015
1516V00 701040000 2 402083 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12465 1516900 701000000 53 antropológia 0 24.06.2010 30.10.2015
1516V00 701040000 1 402083 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
9967 1536801 701000000 16 antropológia 0 19.08.2013 01.09.2016
1536T01 701040000 2 402012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
183336 704000000 15 aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 0 13.04.2018 30.11.2018
6284R38 704020000 2 303161 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183337 704000000 15 aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení 0 13.04.2018 30.11.2018
6284R38 704020000 1 303161 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
17801 1201801 701000000 16 aplikovaná a environmentálna geofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1201T01 701040000 1 401232 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
9966 1201801 701000000 16 aplikovaná a environmentálna geofyzika 0 17.09.2009 17.09.2009
1201T01 701040000 2 401232 31.08.2012
14642 2 2.00 NIE NIE
4698 1403900 720000000 53 aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 0 17.07.2012 30.10.2015
1403V00 720020000 1 401173 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
4699 1403900 720000000 53 aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 0 17.07.2012 13.11.2015
1403V00 720020000 2 401173 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
107125 720000000 53 aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 0 13.11.2015 30.11.2018
1403V03 720020000 2 401173 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
107126 720000000 53 aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 0 13.11.2015 30.11.2018
1403V03 720020000 1 401173 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
7165 1506902 716000000 53 aplikovaná biológia 0 30.11.2009 30.10.2015
1506V02 716020000 1 402053 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
3 402063 4.00 NIE NIE
7166 1506902 716000000 53 aplikovaná biológia 0 30.11.2009 11.11.2015
1506V02 716020000 2 402053 ex offo
3 402063 4.00 01.09.2016 NIE NIE
7289 1536818 704000000 01 aplikovaná biológia 0 21.10.2009 21.10.2009
1536T18 704050000 2 402012 31.08.2012
17320 2 2.00 NIE NIE
107124 720000000 15 aplikovaná biológia 0 26.09.2018 19.09.2018
1536R18 720020000 1 402011 2018/11973:8-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16413 1536718 704000000 15 aplikovaná biológia 0 21.10.2009 11.11.2015
1536R18 704050000 2 402011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16406 1536818 704000000 01 aplikovaná biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536T18 704050000 1 402012 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16412 1536718 704000000 15 aplikovaná biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536R18 704050000 1 402011 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100677 1536818 720000000 16 aplikovaná biológia 0 02.06.2016 16.05.2016
1536T18 720020000 1 402012 2016-15695/21225:5-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
30176 1536718 720000000 15 aplikovaná biológia 0 19.12.2011 30.10.2015
1536R18 720020000 1 402011 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
102408 704000000 15 aplikovaná biológia /2014/ 0 11.11.2015 30.11.2018
1536R18 704050000 2 402011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102406 704000000 01 aplikovaná biológia /2014/ 0 05.11.2018 11.10.2018
1536T18 704050000 2 402012 2018/13266:13-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
183150 716000000 15 aplikovaná ekológia a environmentalistika 0 01.12.2017 30.11.2018
1626R23 716020000 1 403011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
100984 6258808 701000000 16 aplikovaná ekonómia 0 01.06.2016 16.05.2016
6258T08 701130000 1 303242 2016-15695/21215:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
17570 6258708 701000000 15 aplikovaná ekonómia 0 05.11.2015 30.10.2015
6258R08 701130000 1 303241 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
17571 6258708 701000000 15 aplikovaná ekonómia 0 17.09.2009 05.11.2015
6258R08 701130000 2 303241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
183383 709000000 15 aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 30.11.2018
2675R39 709040000 1 502091 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
183384 709000000 15 aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 30.11.2018
2675R39 709040000 1 502091 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
104356 702000000 01 aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 28.05.2018
3973T07 702030000 1 502532 2018/6569:8-15A0 14
2 502092 1 2.00 NIE NIE
104355 702000000 01 aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 28.05.2018
3973T07 702030000 1 502532 2018/6569:8-15A0 1
2 502092 1 2.00 NIE NIE
16880 6131704 714000000 15 aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.10.2015
6131R04 714030000 1 201051 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16875 6131804 714000000 16 aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.10.2015
6131T04 714030000 1 201052 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
10994 6131904 714000000 53 aplikovaná etika 0 12.11.2015 30.10.2015
6131V04 714030000 1 201053 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
10995 6131904 714000000 53 aplikovaná etika 0 19.12.2011 12.11.2015
6131V04 714030000 2 201053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
106600 711000000 15 aplikovaná etika 0 13.11.2015 30.11.2018
6131R04 711050000 2 201051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
16878 714000000 15 aplikovaná etika 0 21.08.2009 31.12.2018
6131R04 714030000 2 201051 2019/6269:1-A1110 31.12.2018
1 0 3.00 NIE NIE
16876 714000000 16 aplikovaná etika 0 21.08.2009 31.12.2018
6131T04 714030000 2 201052 2019/6269:1-A1110 31.12.2018
2 0 2.00 NIE NIE
4897 6131704 711000000 15 aplikovaná etika 0 03.11.2009 13.11.2015
6131R04 711050000 2 201051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4888 6131704 711000000 15 aplikovaná etika 0 13.11.2015 30.10.2015
6131R04 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
100555 6131721 711000000 15 aplikovaná etika - biológia 0 06.05.2013 30.10.2015
6131R21 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 402011 0 3.00 NIE NIE
11333 6131711 711000000 15 aplikovaná etika - britské a americké štúdiá 0 03.11.2009 30.10.2015
6131R11 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 3.00 NIE NIE
127123 716000000 16 aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 0 13.06.2016 30.11.2018
6131T02 716030000 2 201052 ex offo 14
716030200 2 0 3.00 NIE NIE
17076 6131802 716000000 16 aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 0 30.11.2009 11.11.2015
6131T02 716030000 2 201052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17078 6131802 716000000 16 aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
6131T02 716030000 1 201052 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
106265 716000000 16 aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
6131T02 716030000 2 201052 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
17074 6131703 716000000 15 aplikovaná etika - etika profesijných činností 0 30.11.2009 11.11.2015
6131R03 716030000 2 201051 ex offo 14
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17075 6131703 716000000 15 aplikovaná etika - etika profesijných činností 0 11.11.2015 30.10.2015
6131R03 716030000 1 201051 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
106282 716000000 15 aplikovaná etika - etika profesijných činností 0 11.11.2015 30.11.2018
6131R03 716030000 2 201051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106456 716000000 15 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 0 11.11.2015 30.11.2018
6131R10 716030000 2 201051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
100312 6131710 716000000 15 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 0 24.08.2012 11.11.2015
6131R10 716030000 2 201051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100313 6131710 716000000 15 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 0 24.08.2012 11.11.2015
6131R10 716030000 2 201051 ex offo
716030200 1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100311 6131710 716000000 15 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 0 11.11.2015 30.10.2015
6131R10 716030000 1 201051 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
106382 716000000 15 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 0 11.11.2015 30.11.2018
6131R10 716030000 2 201051 ex offo 14
716030200 1 0 4.00 NIE NIE
100222 6131717 711000000 15 aplikovaná etika - filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
6131R17 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 201011 0 3.00 NIE NIE
100556 6131724 711000000 15 aplikovaná etika - fyzika 0 06.05.2013 30.10.2015
6131R24 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 401011 0 3.00 NIE NIE
100557 6131723 711000000 15 aplikovaná etika - geografia 0 13.11.2015 30.10.2015
6131R23 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 401351 0 3.00 NIE NIE
102851 714000000 15 aplikovaná etika - história 0 12.11.2015 30.11.2018
6131R18 714030000 1 201051 ex offo 14
1 201071 0 3.00 NIE NIE
103112 714000000 16 aplikovaná etika - história 0 10.09.2018 14.08.2018
6131T18 714030000 1 201052 2018/10524:21-15A0 14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
100558 6131722 711000000 15 aplikovaná etika - chémia 0 06.05.2013 30.10.2015
6131R22 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 401141 0 3.00 NIE NIE
100223 6131726 711000000 15 aplikovaná etika - informatika 0 28.05.2012 30.10.2015
6131R26 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 902011 0 3.00 NIE NIE
100559 6131725 711000000 15 aplikovaná etika - matematika 0 06.05.2013 30.10.2015
6131R25 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 901011 0 3.00 NIE NIE
103028 714000000 16 aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 0 26.09.2018 18.09.2018
6131T14 714030000 1 201052 2018/11973:13-15A0 9,14
2 201352 0 2.00 NIE NIE
102906 714000000 15 aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra 0 12.11.2015 30.11.2018
6131R14 714030000 1 201051 ex offo 9,14
1 201351 0 3.00 NIE NIE
100404 6131714 711000000 15 aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 0 13.11.2015 30.10.2015
6131R14 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 201291 0 3.00 NIE NIE
106813 6131714 711000000 15 aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra 0 13.11.2015 30.10.2015
6131R14 711050000 1 201051 2015-18815-15A0, príloha č. 2 9
1 201291 0 3.00 NIE NIE
106548 711000000 15 aplikovaná etika - psychológia 0 10.09.2018 14.08.2018
6131R16 711050000 1 201051 2018/10524:22-15A0 14
1 301091 0 3.00 NIE NIE
103169 714000000 53 aplikovaná etika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6131V04 714030000 2 201053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
100588 7106706 714000000 15 aplikovaná etnológia 0 12.11.2015 30.10.2015
7106R06 714030000 1 301031 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100589 7106706 714000000 15 aplikovaná etnológia 0 12.07.2013 31.12.2016
7106R06 714030000 2 301031 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
1 0 3.00 NIE NIE
12463 1211900 701000000 53 aplikovaná geofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1211V00 701040000 2 401303 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
12464 1211900 701000000 53 aplikovaná geofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1211V00 701040000 1 401303 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
183505 705000000 01 aplikovaná geoinformatika a geodézia 0 10.09.2018 30.11.2018
3636T11 705010000 1 501032 ex offo 14
2 401352 1 2.00 NIE NIE
183510 705000000 15 aplikovaná geoinformatika a geodézia 0 10.09.2018 30.11.2018
3636R11 705010000 1 501031 ex offo 14
1 401351 1 3.00 NIE NIE
11018 1201715 714000000 15 aplikovaná geológia 0 12.11.2015 30.10.2015
1201R15 714070000 1 401231 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100678 1201815 714000000 16 aplikovaná geológia 0 12.11.2015 30.10.2015
1201T15 714070000 1 401232 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
100679 1201815 714000000 16 aplikovaná geológia 0 12.11.2015 30.10.2015
1201T15 714070000 2 401232 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
100243 1201715 701000000 15 aplikovaná geológia 0 17.07.2012 05.11.2015
1201R15 701040000 2 401231 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4082 1201715 701000000 15 aplikovaná geológia 0 17.07.2012 30.10.2015
1201R15 701040000 1 401231 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
183277 720000000 16 aplikovaná chémia 0 23.01.2018 30.11.2018
1420T45 720020000 1 401142 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
107122 720000000 16 aplikovaná chémia 0 23.01.2018 08.01.2018
1420T45 720020000 1 401142 2017/18112:7-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100680 1420820 720000000 16 aplikovaná chémia a biochémia 0 21.08.2013 30.10.2015
1420T20 720020000 1 401142 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
24626 1420820 720000000 16 aplikovaná chémia a biochémia 0 31.08.2013 31.08.2013
1420T20 720020000 1 401142 ex offo
24626 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
17197 1420821 720000000 16 aplikovaná chémia a biotechnológie 0 18.04.2011 24.03.2011
1420T21 720020000 1 401142 2011-4955/11249:5-071 31.08.2013
4710 2 0 2.00 NIE NIE
183381 714000000 16 aplikovaná chémia a forenzná prax 0 18.06.2018 30.11.2018
1420T42 714070000 1 401142 ex offo 14
2 304012 1 2.00 NIE NIE
183382 714000000 16 aplikovaná chémia a forenzná prax 0 18.06.2018 30.11.2018
1420T42 714070000 2 401142 ex offo 14
2 304012 1 3.00 NIE NIE
21179 2511900 710000000 53 aplikovaná informatika 0 03.11.2009 12.11.2015
2511V00 710060000 2 902093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
30090 2511700 725000000 15 aplikovaná informatika 0 01.09.2017 01.09.2017
2511R00 725010000 2 902091 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE NIE
21181 2511900 710000000 53 aplikovaná informatika 0 22.05.2017 10.05.2017
2511V00 710060000 1 902093 2017-7372/19960:9-15A0 31.08.2019 1,14
3 3.00 NIE NIE
12084 702000000 53 aplikovaná informatika 0 20.04.2018 31.03.2018
2511V00 702030000 1 902093 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
16968 2511700 714000000 15 aplikovaná informatika 0 21.08.2009 12.11.2015
2511R00 714070000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16972 2511700 714000000 15 aplikovaná informatika 0 21.08.2009 30.10.2015
2511R00 714070000 1 902091 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11617 2511800 714000000 16 aplikovaná informatika 0 21.08.2009 12.11.2015
2511T00 714070000 2 902092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
106619 711000000 15 aplikovaná informatika 0 13.11.2015 30.11.2018
2511P00 711020000 2 902091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104190 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.11.2018
2511V00 702070000 2 902093 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104191 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.11.2018
2511V00 702070000 2 902093 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
7160 2511800 716000000 16 aplikovaná informatika 0 20.08.2013 01.09.2016
2511T00 716020000 2 902092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17111 2511700 716000000 15 aplikovaná informatika 0 30.11.2009 11.11.2015
2511R00 716020000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17112 2511700 716000000 15 aplikovaná informatika 0 11.11.2015 30.10.2015
2511R00 716020000 1 902091 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
7159 2511800 716000000 16 aplikovaná informatika 0 11.11.2015 30.10.2015
2511T00 716020000 1 902092 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11591 2511700 709000000 15 aplikovaná informatika 0 19.11.2009 30.10.2015
2511R00 709040000 1 902091 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11592 2511700 709000000 15 aplikovaná informatika 0 19.11.2009 13.11.2015
2511R00 709040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103449 710000000 53 aplikovaná informatika 0 12.11.2015 30.11.2018
2511V00 710060000 2 902093 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
4207 2511800 709000000 01 aplikovaná informatika 0 02.04.2012 30.10.2015
2511T00 709040000 1 902092 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
100170 2511900 709000000 53 aplikovaná informatika 0 28.05.2012 30.10.2015
2511V00 709040000 1 902093 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
4206 2511800 709000000 01 aplikovaná informatika 0 02.04.2012 13.11.2015
2511T00 709040000 2 902092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23873 2511900 709000000 53 aplikovaná informatika 0 24.01.2011 13.11.2015
2511V00 709040000 2 902093 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
23872 2511900 709000000 53 aplikovaná informatika 0 24.01.2011 30.10.2015
2511V00 709040000 1 902093 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 3.00 NIE NIE
104369 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.11.2018
2511V00 702030000 2 902093 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104370 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.11.2018
2511V00 702030000 2 902093 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
104371 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.11.2018
2511V00 702030000 1 902093 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
104372 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.11.2018
2511V00 702030000 1 902093 ex offo 1,14
3 0 3.00 NIE NIE
183326 709000000 01 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 30.11.2018
2511T00 709040000 1 902092 ex offo 1
2 902082 1 2.00 NIE NIE
183327 709000000 01 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 30.11.2018
2511T00 709040000 1 902092 ex offo 14
2 902082 1 2.00 NIE NIE
183328 709000000 15 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 30.11.2018
2511R00 709040000 1 902091 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
183329 709000000 15 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 30.11.2018
2511R00 709040000 1 902091 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
30089 725000000 15 aplikovaná informatika 0 18.06.2018 28.05.2018
2511R00 725010000 1 902091 2018/6569:14-15A0 31.08.2020 8,14
1 0 3.00 NIE NIE
106155 716000000 15 aplikovaná informatika 0 11.11.2015 30.11.2018
2511R00 716020000 2 902091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
100785 727000000 16 aplikovaná informatika 0 18.06.2018 28.05.2018
2511T00 727040000 1 902092 2018/6569:6-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16606 2511700 702000000 15 aplikovaná informatika 0 14.09.2009 30.04.2016
2511R00 702030000 2 902091 ex offo 30.04.2016
1 0 3.00 NIE NIE
16604 2511800 702000000 01 aplikovaná informatika 0 14.09.2009 30.04.2016
2511T00 702030000 2 902092 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
100314 2511700 711000000 15 aplikovaná informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
2511R00 711020000 1 902091 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE ÁNO
100315 2511700 711000000 15 aplikovaná informatika 0 27.08.2012 13.11.2015
2511R00 711020000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
107120 720000000 15 aplikovaná informatika 0 13.11.2015 30.11.2018
2511R00 720020000 1 902091 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
30178 2511700 720000000 15 aplikovaná informatika 0 19.12.2011 13.11.2015
2511R00 720020000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
30177 2511700 720000000 15 aplikovaná informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
2511R00 720020000 1 902091 2015-18753/47185:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100786 2511800 727000000 16 aplikovaná informatika 0 28.07.2016 08.06.2016
2511T00 727040000 2 902092 2016-16703/24202:1-15A0 28.02.2019 1,14
2 0 2.50 NIE NIE
11145 2511700 727000000 15 aplikovaná informatika 0 28.07.2016 08.06.2016
2511R00 727040000 1 902091 2016-16703/24205:4-15A0 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
106014 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511T00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 3.00 NIE NIE
11379 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511R00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 3.00 NIE NIE
106015 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511T00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
11378 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511T00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
106017 2511700 701000000 15 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511R00 701090000 1 902091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
17832 2511700 701000000 15 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511R00 701090000 1 902091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
12825 2511900 702000000 53 aplikovaná informatika 0 14.09.2009 09.11.2015
2511V00 702070000 2 902093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12085 2511900 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.09.2010 09.11.2015
2511V00 702030000 2 902093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11616 714000000 16 aplikovaná informatika 0 10.09.2018 14.08.2018
2511T00 714070000 1 902092 2018/10524:21-15A0 1,14
2 0 2.00 10.09.2018 NIE NIE
104607 2511800 702000000 01 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.10.2015
2511T00 702030000 1 902092 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
113151 727000000 16 aplikovaná informatika 0 28.07.2016 18.01.2018
2511T00 727040000 2 902092 2018/1573:1-15A0 19.02.2018 1
2 0 2.50 NIE NIE
16607 2511800 702000000 01 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.10.2015
2511T00 702030000 1 902092 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
113190 727000000 16 aplikovaná informatika 0 18.12.2013 18.01.2018
2511T00 727040000 1 902092 2018/1573:1-15A0 19.02.2018 1
2 0 2.00 NIE NIE
104611 2511700 702000000 15 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.10.2015
2511R00 702030000 1 902091 2015-18811/46628:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
113191 727000000 15 aplikovaná informatika 0 17.07.2012 18.01.2018
2511R00 727040000 1 902091 2018/1573:1-15A0 19.02.2018 1
1 0 3.00 NIE NIE
16605 2511700 702000000 15 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.10.2015
2511R00 702030000 1 902091 2015-18811/46628:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4083 2511700 727000000 15 aplikovaná informatika 0 01.09.2017 01.09.2017
2511R00 727040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
104575 2511900 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.10.2015
2511V00 702070000 1 902093 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2021 1
3 3.00 NIE NIE
12826 2511900 702000000 53 aplikovaná informatika 0 09.11.2015 30.10.2015
2511V00 702070000 1 902093 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2021 1,14
3 3.00 NIE NIE
106367 716000000 16 aplikovaná informatika 0 11.11.2015 30.11.2018
2511T00 716020000 2 902092 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
178216 720000000 15 aplikovaná informatika 0 22.05.2017 30.11.2018
2511R00 720020000 2 902091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113156 727000000 15 aplikovaná informatika 0 28.07.2016 30.11.2018
2511R00 727040000 2 902091 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
102881 714000000 16 aplikovaná informatika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
2511T00 714070000 2 902092 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
102983 714000000 15 aplikovaná informatika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
2511R00 714070000 1 902091 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
103045 714000000 15 aplikovaná informatika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
2511R00 714070000 2 902091 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
7217 2621819 702000000 01 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 0 14.09.2009 14.09.2009
2621T19 702060000 1 502142 31.08.2012
17392 2 902092 0 2.00 NIE NIE
7218 2621819 702000000 01 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 0 14.09.2009 14.09.2009
2621T19 702060000 2 502142 31.08.2012
17393 2 902092 0 2.50 NIE NIE
16716 2621719 702000000 15 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 0 14.09.2009 30.04.2016
2621R19 702060000 2 502141 ex offo 30.04.2016
1 902091 0 4.00 NIE NIE
16719 2621719 702000000 15 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 0 09.11.2015 30.10.2015
2621R19 702060000 1 502141 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 902091 0 3.00 NIE NIE
4080 1114800 710000000 16 aplikovaná matematika 0 18.04.2011 12.11.2015
1114T00 710070000 2 901092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11881 1114800 710000000 16 aplikovaná matematika 0 18.04.2011 30.10.2015
1114T00 710070000 1 901092 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21212 1114900 710000000 53 aplikovaná matematika 0 18.11.2004 12.11.2015
1114V00 710070000 2 901093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100561 702000000 53 aplikovaná matematika 0 03.05.2013 31.03.2018
1114V00 702030000 2 901093 2018/6391:2-15A0 20.04.2018
3 0 5.00 NIE NIE
100560 702000000 53 aplikovaná matematika 0 20.04.2018 31.03.2018
1114V00 702030000 1 901093 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
12899 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 14.09.2009 14.09.2009
1114V00 702030000 1 901093 31.08.2012
10820 3 0 3.00 NIE NIE
12900 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 14.09.2009 14.09.2009
1114V00 702030000 2 901093 31.08.2012
10821 3 0 5.00 NIE NIE
11608 1114900 711000000 53 aplikovaná matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1114V00 711020000 1 901093 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
11605 1114900 711000000 53 aplikovaná matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1114V00 711020000 2 901093 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
21265 1114900 710000000 53 aplikovaná matematika 0 18.04.2011 30.11.2016
1114V00 710070000 1 901093 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 14
3 0 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný