Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.02.2024 07:52:03
Počet záznamov 52352
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
184760 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 01.01.2023 01.01.2023
6280T08 704020000 2 6213T00 ex offo 14
2 2 NIE NIE
102397 704000000 01 agrobiotechnológie 0 13.04.2018 01.09.2019
4135T00 704050000 1 2908T00 2018/4183:18-15A0 14
2 2 NIE NIE
102391 704000000 53 agrobiotechnológie 0 11.11.2015 01.09.2019
4135V00 704050000 2 2908V00 ex offo 14
3 5 NIE NIE
102392 704000000 53 agrobiotechnológie 0 11.11.2015 01.09.2019
4135V00 704050000 1 2908V00 ex offo 14
3 4 NIE NIE
16417 2908702 704000000 15 agrobiotechnológie 0 21.10.2009 01.09.2019
2908R02 704050000 1 2908R00 2015-18737/46418:8-15A0 11.11.2015 14
1 3 NIE NIE
102403 704000000 15 agrobiotechnológie /2014/ 0 05.11.2018 01.09.2019
4135R00 704050000 1 2908R00 2018/13266:13-15A0 14
1 3 NIE NIE
16385 704000000 01 agroekológia 0 21.10.2009 31.08.2019
4140T05 704010000 2 4190T00 ex offo 31.08.2019 14
2 2 NIE NIE
16384 704000000 01 agroekológia 0 13.04.2018 30.09.2021
4140T05 704010000 1 4190T00 ex offo 30.09.2021 14
2 2 NIE NIE
102553 704000000 01 agroekológia 0 11.11.2015 04.09.2020
4140T05 704010000 2 4190T00 ex offo 31.08.2020 14
2 3 NIE NIE
183587 704000000 15 agroekológia 0 05.11.2018 01.09.2019
4140R05 704010000 1 4190R00 ex offo 14
1 3 NIE NIE
183932 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 15.10.2019 27.09.2019
4190V00 704010000 2 4190V00 2019/15718:6-A1110 1
3 4 NIE NIE
183865 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 15.10.2019 27.09.2019
4190V00 704010000 1 4190V00 2019/15718:6-A1110 1
3 3 NIE NIE
102535 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 11.11.2015 01.09.2019
4190V05 704010000 2 4190V00 ex offo 1,14
3 4 NIE NIE
7266 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 21.10.2009 04.09.2020
4190V05 704010000 2 4190V00 ex offo 31.08.2020 14
3 5 NIE NIE
7268 4103900 704000000 53 agrochémia a výživa rastlín 0 11.11.2015 01.09.2019
4190V05 704010000 1 4190V00 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3 NIE NIE
16411 704000000 15 agropotravinárstvo 0 21.10.2009 04.09.2020
4170R03 704050000 2 2940R00 ex offo 31.08.2020 14
1 3 NIE NIE
16416 4170703 704000000 15 agropotravinárstvo 0 11.11.2015 01.09.2019
4170R03 704050000 1 2940R00 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3 NIE NIE
184097 709000000 15 Air Traffic Control (riadenie letovej prevádzky) 0 16.12.2019 04.03.2022
3772R23 709050000 1 3772R00 ex offo 04.03.2022 1
1 3 NIE NIE
185071 709000000 15 Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 0 01.01.2023 01.01.2023
3772R20 709050000 2 3772R00 ex offo 1
1 3 NIE NIE
185072 709000000 01 Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 0 01.01.2023 01.01.2023
3772T20 709050000 2 3772T00 ex offo 1
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný