Kvalifikácie zamestnancov (C_OkrPr)

Kvalifikácia zamestnanca

Zdroj CRZ
Počet záznamov 12
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov
99 bez vysokoškolského vzdelania
0 neznáme vzdelanie
20 s titulom docent a DrSc.
21 s titulom docent a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
22 s titulom docent, bez vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
30 s titulom DrSc.
10 s titulom profesor a s DrSc.
11 s titulom profesor a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
12 s titulom profesor, bez vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
32 s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
33 s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa
31 s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa