Kvalifikácie zamestnancov (C_OkrPr)

Kvalifikácia zamestnanca

Skryť detaily číselníka

Zdroj CRZ
Počet záznamov 12
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov
Kód Názov