Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
184092 709000000 15 Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 0 16.12.2019 06.12.2019
3772R20 709050000 2 3772R00 2019/18599:13-A1110 1
1 4 NIE NIE
184093 709000000 15 Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 0 16.12.2019 06.12.2019
3772R20 709050000 1 3772R00 2019/18599:13-A1110 1
1 3 NIE NIE
184098 709000000 01 Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 0 16.12.2019 06.12.2019
3772T20 709050000 2 3772T00 2019/18599:13-A1110 1
2 3 NIE NIE
184100 709000000 01 Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) 0 16.12.2019 06.12.2019
3772T20 709050000 1 3772T00 2019/18599:13-A1110 1
2 2 NIE NIE
24635 6258806 703000000 01 aktuárstvo 0 25.05.2012 08.08.2022
6258T06 703040000 2 6213T00 ex offo 08.08.2022 14
2 2 NIE NIE
30001 703000000 01 aktuárstvo 0 18.06.2018 01.09.2019
6258T06 703040000 1 6213T00 2018/6569:3-15A0 14
2 2 NIE NIE
182903 710000000 16 alpínska a vysokohorská ekológia 0 09.08.2017 01.09.2019
1622T06 1 1610T00 ex offo 1,14
710004100 2 2 NIE NIE
103409 1622805 710000000 16 alpínska ekológia 0 09.08.2017 01.09.2019
1622T05 1 1610T00 2017-11108/32778:6-15A0 31.08.2019 1
710004100 2 2 NIE NIE
12467 1403900 701000000 53 analytická chémia 0 05.11.2015 01.09.2019
1403V00 701040000 2 1420V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
12469 1403900 701000000 53 analytická chémia 0 05.11.2015 01.09.2019
1403V00 701040000 1 1420V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
17806 1420801 701000000 16 analytická chémia 0 05.11.2015 01.09.2019
1420T01 701040000 1 1420T00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2 NIE NIE
9968 1420801 701000000 16 analytická chémia 0 29.03.2012 01.12.2021
1420T01 701040000 2 1420T00 ex offo 01.12.2021 14
2 2 NIE NIE
4092 702000000 53 analytická chémia 0 30.07.2019 01.09.2019
1403V00 702010000 1 1420V00 2019/11076:6-A1110 14
3 4 NIE NIE
104649 702000000 53 analytická chémia 0 30.07.2019 01.09.2019
1403V00 702010000 1 1420V00 2019/11076:6-A1110 1
3 4 NIE NIE
12868 702000000 53 analytická chémia 0 30.07.2019 01.09.2019
1403V00 702010000 2 1420V00 2019/11076:6-A1110 14
3 5 NIE NIE
104648 702000000 53 analytická chémia 0 30.07.2019 01.09.2019
1403V00 702010000 2 1420V00 2019/11076:6-A1110 1
3 5 NIE NIE
12273 1403900 711000000 53 analytická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1403V00 711020000 2 1420V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
4895 1420801 711000000 16 analytická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1420T01 711020000 1 1420T00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2 NIE NIE
4899 1403900 711000000 53 analytická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1403V00 711020000 1 1420V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
100765 1420801 711000000 16 analytická chémia (konverzný) 0 31.08.2013 17.08.2022
1420T01 711020000 1 1420T00 ex offo 17.08.2022 14
100765 2 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný