Zoznam používaných číselníkov

 • pri každom číselníku sú evidované zasledujúce informácie:
  • popis obsahu číselníka
  • zdroj číselníka
  • počet záznamov
  • počet platných záznamov
  • dátum poslednej zmeny
 • položka číselníka je jednoznačne identifikovaná kódom, ak sa jedná o aktuálne (platné) údaje
 • položka číselníka je jednoznačne identifikovaná kódom a dátumom platnosti, ak sa jedná o údaje vzťahujúce sa k dátumu v minulosti
 • prepojenia v číselníkoch je možné zobraziť použitím rozšíreného zobrazenia
 • v rozšírenom zobrazení sú stĺpce z iného číselníka vizuálne oddelené a prípadná chyba v kódoch je tiež označená
 • použité stránkovanie
  • 200 záznamov / 1 stránka
  • CSV export sa nestránkuje
 • radenie
  • zoradiť záznamy je možné kliknutím na hlavičku stĺpca
  • v rozšírenom zobrazení sa záznamy radia podla kódu - to nie je abecedne