ŠP / miesta štúdia

Skryť detaily číselníka

Zdroj
Aktualizácia 03.06.2022 00:00:00
Počet záznamov 250
Počet platných záznamov 209
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do