ŠP / miesta štúdia

Zdroj
Aktualizácia 27.11.2019 00:00:00
Počet záznamov 217
Počet platných záznamov 191
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
100313 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 716030200 Detašované pracovisko Martin 08.08.2012
106382 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 716030200 Detašované pracovisko Martin 30.10.2015
101039 cestovný ruch 714020300 Detašované pracovisko; Banská Štiavnica 29.12.2010
4066 digitálne technológie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 16.09.2009
103546 digitálne technológie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 30.10.2015
4065 digitálne technológie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 02.01.2011
104128 drevené stavby 705029100 Detašované pracovisko 30.10.2015
100042 editorstvo a vydavateľská prax 716030100 Detašované pracovisko Trstená 27.07.2011
100283 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 18.06.2009
101375 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 30.10.2015
136236 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
136237 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
100282 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 18.06.2009
100220 financie, bankovníctvo a investovanie 703030200 Detašované pracovisko (Šurany) 11.05.2012
100221 financie, bankovníctvo a investovanie 703030200 Detašované pracovisko (Šurany) 11.05.2012
100573 finančné riadenie podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 20.06.2013
100574 finančné riadenie podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 20.06.2013
101380 finančné riadenie podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 30.10.2015
23027 fyzioterapia 720003100 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 04.12.2009
100707 informatika 710060100 Detašované pracovisko 12.08.2013