Portál VŠČíselníky

Zdroj:
Aktualizácia: 17.09.2018 00:00:00
Počet záznamov: 215
Počet platných záznamov: 194
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

ŠP / miesta štúdia


zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
127123 aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 716030200 Detašované pracovisko Martin 06.06.2016
100313 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 716030200 Detašované pracovisko Martin 08.08.2012
106382 aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce 716030200 Detašované pracovisko Martin 30.10.2015
101039 cestovný ruch 714020300 Detašované pracovisko; Banská Štiavnica 29.12.2010
4065 digitálne technológie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 02.01.2011
4066 digitálne technológie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 16.09.2009
103546 digitálne technológie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 30.10.2015
104128 drevené stavby 705029100 Detašované pracovisko 30.10.2015
100042 editorstvo a vydavateľská prax 716030100 Detašované pracovisko Trstená 27.07.2011
101375 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 30.10.2015
136236 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
100282 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 18.06.2009
136237 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
100283 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 18.06.2009
100220 financie, bankovníctvo a investovanie 703030200 Detašované pracovisko (Šurany) 11.05.2012
100221 financie, bankovníctvo a investovanie 703030200 Detašované pracovisko (Šurany) 11.05.2012
100573 finančné riadenie podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 20.06.2013
101380 finančné riadenie podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 30.10.2015
100574 finančné riadenie podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 20.06.2013
23027 fyzioterapia 720003100 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 04.12.2009
100707 informatika 710060100 Detašované pracovisko 12.08.2013
103761 katolícka teológia 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 30.10.2015
100329 kulturológia - riadenie kultúry a turizmu 716030300 Detašované pracovisko Lučenec 08.08.2012
30015 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 724004200 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 27.07.2011
30014 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 724004200 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 27.07.2011
30101 liečebná pedagogika 722020200 Detašované pracovisko 13.10.2011
30100 liečebná pedagogika 722020200 Detašované pracovisko 13.10.2011
100500 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040200 Detašované pracovisko (Senica) 18.06.2009
100501 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040200 Detašované pracovisko (Senica) 18.06.2009
100502 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100503 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100504 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100505 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
17164 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 03.05.2005
107991 manažment 714020100 Detašované pracovisko 13.01.2016
17165 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 03.05.2005
100712 manažment 710060100 Detašované pracovisko 12.08.2013
107992 manažment 714020100 Detašované pracovisko 13.01.2015
103464 manažment 710060100 Detašované pracovisko 30.10.2015
4232 manažment 710060100 Detašované pracovisko 25.06.2010
103762 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 30.10.2015
17134 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 08.10.2009
103763 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 30.10.2015
21741 manažment predaja 703004100 Ústav medzinárodných programov 21.07.2009
100228 manžérske rozhodovanie a informačné technológie 703040200 Detašované pracovisko (Senica) 18.06.2009
100943 marketingová komunikácia 720016100 Školiace a vzdelávacie pracovisko (Michalovce) 14.10.2010
100230 náuka o rodine 722033200 Inštitút rodiny (Bratislava) 11.05.2012
100231 náuka o rodine 722033200 Inštitút rodiny (Bratislava) 11.05.2012
100232 náuka o rodine 722033200 Inštitút rodiny (Bratislava) 11.05.2012
100233 náuka o rodine 722033200 Inštitút rodiny (Bratislava) 11.05.2012
100899 ošetrovateľstvo 724009500 Detašované pracovisko Příbram 03.03.2010
30122 ošetrovateľstvo 724004200 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 13.10.2011
100900 ošetrovateľstvo 724000700 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 29.10.2010
100901 ošetrovateľstvo 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 29.10.2010
106972 ošetrovateľstvo 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106977 ošetrovateľstvo 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
106954 ošetrovateľstvo 724009500 Detašované pracovisko Příbram 30.10.2015
100532 ošetrovateľstvo 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106899 ošetrovateľstvo 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
106918 ošetrovateľstvo 724009500 Detašované pracovisko Příbram 30.10.2015
106962 ošetrovateľstvo 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
11082 podnikový manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
30036 podnikový manažment 721000100 Detašované pracovisko 27.07.2011
30037 podnikový manažment 721000100 Detašované pracovisko 27.07.2011
11086 podnikový manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
100895 podnikový manažment/Master of Business Administration 721000100 Detašované pracovisko 26.06.2014
100896 podnikový manažment/Master of Business Administration 721000100 Detašované pracovisko 26.06.2014
23823 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 722020200 Detašované pracovisko 25.11.2010
103784 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 722020200 Detašované pracovisko 30.10.2015
23822 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 722020200 Detašované pracovisko 25.11.2010
30203 rádiologická technika 720003100 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 29.11.2011
106182 riadenie kultúry a turizmu 716030100 Detašované pracovisko Trstená 30.10.2015
106925 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 30.10.2015
30332 sociálna práca 724004400 Ústav sociálnej práce Pátra Pia 07.03.2006
106871 sociálna práca 724000500 Detašované pracovisko 30.10.2015
106885 sociálna práca 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
106910 sociálna práca 724009100 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 30.10.2015
106966 sociálna práca 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
11083 sociálna práca 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 25.11.2010
106927 sociálna práca 724009600 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 30.10.2015
30333 sociálna práca 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 23.05.2007
24955 sociálna práca 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 24.03.2011
106888 sociálna práca 724000300 Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu 30.10.2015
106911 sociálna práca 724009100 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 30.10.2015
30204 sociálna práca 724009200 Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 29.11.2011
106947 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106967 sociálna práca 724000400 Detašované pracovisko, Michalovce 30.10.2015
30205 sociálna práca 724009200 Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 29.11.2011
106928 sociálna práca 724000300 Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu 30.10.2015
30334 sociálna práca 724000200 Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 23.05.2007
24956 sociálna práca 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 24.03.2011
106874 sociálna práca 724000900 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 30.10.2015
106889 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
30135 sociálna práca 724000400 Detašované pracovisko, Michalovce 28.06.2011
106912 sociálna práca 724009300 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 30.10.2015
106948 sociálna práca 724000200 Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 30.10.2015
106929 sociálna práca 724009300 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 30.10.2015
30335 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 10.01.2006
24957 sociálna práca 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 24.03.2011
106878 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 30.10.2015
100583 sociálna práca 724000500 Detašované pracovisko 28.05.2010
100268 sociálna práca 724004400 Ústav sociálnej práce Pátra Pia 19.03.2010
30043 sociálna práca 724000400 Detašované pracovisko, Michalovce 28.06.2011
106890 sociálna práca 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
30136 sociálna práca 724009500 Detašované pracovisko Příbram 13.10.2011
106913 sociálna práca 724004400 Ústav sociálnej práce Pátra Pia 30.10.2015
106949 sociálna práca 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 30.10.2015
106975 sociálna práca 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 30.10.2015
24958 sociálna práca 722030100 Detašované pracovisko Poprad 24.03.2011
106879 sociálna práca 724000900 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 30.10.2015
100584 sociálna práca 724000500 Detašované pracovisko 28.05.2010
100269 sociálna práca 724004400 Ústav sociálnej práce Pátra Pia 19.03.2010
30044 sociálna práca 724000300 Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu 27.07.2011
106891 sociálna práca 724000500 Detašované pracovisko 30.10.2015
100755 sociálna práca 716040100 Detašované pracovisko Spišká Nová Ves 01.10.2009
30137 sociálna práca 724009500 Detašované pracovisko Příbram 13.10.2011
106914 sociálna práca 724009200 Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 30.10.2015
106950 sociálna práca 724004400 Ústav sociálnej práce Pátra Pia 30.10.2015
100610 sociálna práca 724009600 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 12.08.2013
30328 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 18.06.2005
100086 sociálna práca 724000900 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 23.01.2012
23342 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 28.06.2005
25000 sociálna práca 722030100 Detašované pracovisko Poprad 24.03.2011
106880 sociálna práca 724009500 Detašované pracovisko Příbram 30.10.2015
100609 sociálna práca 724009600 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 12.08.2013
30045 sociálna práca 724000300 Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu 20.05.2008
106892 sociálna práca 724009500 Detašované pracovisko Příbram 30.10.2015
100767 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 29.12.2010
30138 sociálna práca 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 13.10.2011
11056 sociálna práca 724000700 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 14.10.2010
106915 sociálna práca 724000700 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 30.10.2015
107138 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106916 sociálna práca 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 30.10.2015
101010 sociálna práca 722026400 Detašované pracovisko 14.10.2010
30330 sociálna práca 724009100 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 07.03.2006
100190 sociálna práca 724000400 Detašované pracovisko, Michalovce 30.10.2015
23343 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 10.01.2006
106865 sociálna práca 724000700 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 30.10.2015
25001 sociálna práca 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 24.03.2011
106882 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 30.10.2015
100611 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 23.05.2007
30046 sociálna práca 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 27.07.2011
30139 sociálna práca 716040100 Detašované pracovisko Spišká Nová Ves 13.10.2011
11057 sociálna práca 724000700 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 14.10.2010
106936 sociálna práca 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
106960 sociálna práca 724000400 Detašované pracovisko, Michalovce 30.10.2015
107764 sociálna práca 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 13.01.2016
101011 sociálna práca 722026400 Detašované pracovisko 14.10.2010
30331 sociálna práca 724009300 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 07.03.2006
100191 sociálna práca 724004700 Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce) 11.05.2012
106870 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106883 sociálna práca 724000700 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 30.10.2015
106906 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 30.10.2015
30140 sociálna práca 716040100 Detašované pracovisko Spišká Nová Ves 13.10.2011
11059 sociálna práca 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 25.11.2010
106937 sociálna práca 724000500 Detašované pracovisko 30.10.2015
107765 sociálna práca 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 13.01.2016
106930 sociálna práca s deťmi a mládežou 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 30.10.2015
100455 sociálna práca s deťmi a mládežou 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 19.11.2012
100456 sociálna práca s deťmi a mládežou 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 19.11.2012
163584 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163585 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163582 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163583 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
3931 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 28.05.2010
106945 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 30.10.2015
106873 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 30.10.2015
3932 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 28.05.2010
108203 sociálna práca v zdravotníctve 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 04.04.2016
100754 sociálne služby a poradenstvo 722020100 Detašované pracovisko Poprad 12.08.2013
100336 sociálne služby a poradenstvo 720040100 pracovisko Malacky 08.08.2012
100643 sociálne služby a poradenstvo 722020100 Detašované pracovisko Poprad 12.08.2013
23307 stráž prírody 710004100 Výskumný ústav vysokohorskej biológie 30.10.2015
103769 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 30.10.2015
103777 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 30.10.2015
17120 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 02.01.2011
17122 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 02.01.2011
100554 telekomunikácie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 28.05.2010
100553 telekomunikácie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 28.05.2010
100236 účtovníctvo 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100237 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100238 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100235 účtovníctvo 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
168455 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
168456 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
100960 verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj 720040300 pracovisko Banská Štiavnica 07.11.2014
100961 verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj 720040300 pracovisko Banská Štiavnica 07.11.2014
100744 verejná správa 720040200 pracovisko Prievidza 12.08.2013
30229 verejné zdravotníctvo 720003100 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 29.11.2011
30230 verejné zdravotníctvo 724004200 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 29.11.2011
11085 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
11093 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
3866 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 25.05.2010
3868 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 25.05.2010