Študijný odbor (platné do 31.8.2019)

Obsahuje všetky študijné odbory

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov 1369
Počet platných záznamov 0
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2