Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
601181 4135700 4135R00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601182 4135800 4135T00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 2 najmenej 1 a najviac 3 akademické roky 19. najmenej 2 a najviac 4 akademické roky 20.12.2013
601183 4135900 4135V00 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601083 4103900 4103V00 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
901033 1102900 1102V00 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401173 1403900 1403V00 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
701023 5153900 5153V00 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
101091 7522700 7522R00 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
101092 7522800 7522T00 Andragogika Andragogy 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101093 7522900 7522V00 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
701203 5149900 5149V00 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
401153 1401900 1401V00 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502193 2802900 2802V00 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
402083 1516900 1516V00 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
401303 1211900 1211V00 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
902091 2511700 2511R00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902092 2511800 2511T00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902093 2511900 2511V00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
901091 1114700 1114R00 901091 Aplikovaná matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
901092 1114800 1114T00 901092 Aplikovaná matematika 9 901 8 2 24. 16.12.2002
901093 1114900 1114V00 901093 Aplikovaná matematika 9 901 19 3 24. 16.12.2002
501071 3901700 3901R00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 1 3 5. 4 06.08.2014
501072 3901800 3901T00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 06.08.2014
501073 3901900 3901V00 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 06.08.2014
201251 7103700 7103R00 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
201252 7103800 7103T00 Archeológia Archaeology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. 16.12.2002
201253 7103900 7103V00 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
202071 8215700 8215R00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
202072 8215800 8215T00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
202073 8215900 8215V00 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 20 3 3 roky 4. 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
501011 3507700 3507R00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
501013 3507900 3507V00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 19 3 3 5. 4 07.05.2014
501012 3507800 3507T00 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
201101 7120700 7120R00 Archívnictvo Archives 2 201 10 1 4 3. 16.12.2002
201102 7120800 7120T00 Archívnictvo Archives 2 201 10 2 1 3. 16.12.2002
401083 1141900 1141V00 Astrofyzika Astrophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401073 1140900 1140V00 Astronómia Astronomy 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
502141 2621700 2621R00 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
502142 2621800 2621T00 Automatizácia Automation 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
502143 2621900 2621V00 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502321 2153700 2153R00 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502322 2153800 2153T00 Baníctvo Mining 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502323 2153900 2153V00 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502351 2121700 2121R00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502352 2121800 2121T00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502353 2121900 2121V00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 2106V00 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502333 2102900 2102V00 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
803051 3965700 3965R00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
803052 3965800 3965T00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
803053 3965900 3965V00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
502562 2352800 2352T00 Bezpečnosť technických systémov 5 502 4 2 2 17. 16.12.2002
502563 2352900 2352V00 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
803021 9216700 9216R00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
803022 9216800 9216T00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
803023 9216900 9216V00 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
401123 1157900 1157V00 Biofyzika Biophysics 4 401 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 5 01.12.2002
401223 1410900 1410V00 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
402011 1536700 1536R00 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
402012 1536800 1536T00 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
502471 2664700 2664R00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
502472 2664800 2664T00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
502473 2664900 2664V00 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 19 3 4 17. 5 25.11.2013
402113 3952900 3952V00 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
502251 2908700 2908R00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502252 2908800 2908T00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 2 2 12. 16.12.2002
502253 2908900 2908V00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
402063 1507900 1507V00 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
801011 6314700 6314R00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
801013 6314900 6314V00 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
201321 7357700 7357R00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
201322 7357800 7357T00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201323 7357900 7357V00 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502053 2301900 2301V00 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201191 8126700 8126R00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 1 3 2. 4 14.01.2013
201192 8126800 8126T00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
201193 8126900 8126V00 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 20 3 3 2. 5 14.01.2013
201201 8116700 8116R00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 1 3 2. 4 11.01.2013
201202 8116800 8116T00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
201203 8116900 8116V00 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 20 3 3 2. 5 11.01.2013
201171 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
201172 8109800 8109T00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 19.07.2018
201173 8109900 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 19.07.2018
201181 8109700 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
201182 8109800 8109T00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 19.07.2018
201183 8109900 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 18.07.2018
201033 6102900 6102V00 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
303023 6205900 6205V00 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
704091 5626700 5626R00 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
701133 5114900 5114V00 Dermatovenerológia 7 701 18 3 5 18. 5 16.12.2002
901063 1111900 1111V00 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
202041 8213700 8213R00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
202042 8213800 8213T00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202043 8213900 8213V00 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
202061 8221700 8221R00 Dizajn Design 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
202062 8221800 8221T00 Dizajn Design 2 202 2 2 2 (pre uchádzačov s výnimočným talentom, ktorí prv 4. 16.12.2002
202063 8221900 8221V00 Dizajn Design 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
502591 3772700 3772R00 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
502592 3772800 3772T00 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
502593 3772900 3772V00 Doprava Transport 5 502 19 3 3 alebo 4 22. 4 alebo 5 13.04.2015
802011 3702700 3702R00 Dopravné služby Transport Services 8 802 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
802012 3702800 3702T00 Dopravné služby Transport Services 8 802 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
802013 3702900 3702V00 Dopravné služby Transport Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
502031 2302700 2302R00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502032 2302800 2302T00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 2 2 alebo 3 14. 16.12.2002
502033 2302900 2302V00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502421 3331700 3331R00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502422 3331800 3331T00 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
303253 6249900 6249V00 303253 Ekonometria a operačný výskum 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303033 6201900 6201V00 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
804021 9874700 9874R00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
804022 9874800 9874T00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
804023 9874900 9874V00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
303161 6284700 6284R00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303162 6284800 6284T00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303163 6284900 6284V00 Ekonomika a manažment podniku 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303213 6208900 6208V00 Ekonomika a riadenie podnikov Economics and Management of Enterprises 3 303 20 3 36 mesiacov 8. 60 mesiacov 16.12.2002
602083 4193900 4193V00 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
502303 2634900 2634V00 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502131 2613700 2613R00 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502132 2613800 2613T00 Elektronika Electronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502133 2613900 2613V00 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502091 2675700 2675R00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
502092 2675800 2675T00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
502123 2649900 2649V00 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502061 2304700 2304R00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502062 2304800 2304T00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502063 2304900 2304V00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502291 3921700 3921R00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502292 3921800 3921T00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 14. 16.12.2002
502293 3921900 3921V00 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
403021 1612700 1612R00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403022 1612800 1612T00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403023 1612900 1612V00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
403031 1615700 1615R00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403032 1615800 1615T00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403033 1615900 1615V00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
701053 5106900 5106V00 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
201061 8119700 8119R00 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201062 8119800 8119T00 Estetika Aesthetics 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201063 8119900 8119V00 Estetika Aesthetics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201051 6131700 6131R00 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201052 6131800 6131T00 Etika Ethics 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201053 6131900 6131V00 Etika Ethics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
301031 7106700 7106R00 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
301032 7106800 7106T00 301032 Etnológia Ethnology 3 301 10 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 3. 3 16.12.2002
301033 7106900 7106V00 301033 Etnológia Ethnology 3 301 20 3 4 3. 5 16.12.2002
402123 1526900 1526V00 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
201141 6163700 6163R00 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 3 2. 02.09.2018
201142 6163800 6163T00 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2 2. 02.09.2018
201143 6163900 6163V00 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 3 2. 02.09.2018
703033 5201900 5201V00 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703012 5214800 5214T00 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
703014 5214800 5214S00 Farmácia Pharmacy 7 703 4 5 18. 05.09.2005
703043 5202900 5202V00 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703023 5212900 5212V00 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 3 alebo 4 18. 02.09.2018
202051 8204700 8204R00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 1 3 4. 4 07.11.2013
202052 8204800 8204T00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202053 8204900 8204V00 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 20 3 3 4. 4 alebo 5 07.11.2013
201011 6107700 6107R00 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201012 6107800 6107T00 Filozofia Philosophy 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
303073 6235900 6235V00 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303061 6271700 6271R00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303062 6271800 6271T00 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303131 6276700 6276R00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303132 6276800 6276T00 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303133 6276900 6276V00 Finančný manažment Financial Management 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
701243 5157900 5157V00 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Physical Medicine and Rehabilitation 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
401363 1301900 1301V00 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401011 1160700 1160R00 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
401012 1160800 1160T00 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
401033 1122900 1122V00 Fyzika kondenzovaných látok a akustika Physics of Condensed Matter and Acoustics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401063 1125900 1125V00 Fyzika plazmy Plasma Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401183 1404900 1404V00 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502413 2203900 2203V00 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
502481 3940700 3940R00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502482 3940800 3940T00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502483 3940900 3940V00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
601093 4131900 4131V00 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
402093 1505900 1505V00 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402103 1517900 1517V00 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
704101 5613700 5613R00 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704071 5611700 5611R00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
704072 5611800 5611T00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
704073 5611900 5611V00 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
703053 5203900 5203V00 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
402043 1503900 1503V00 Genetika Genetics 4 402 19 3 3 13. 5 05.08.2014
501031 3636700 3636R00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
501032 3636800 3636T00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
501033 3636900 3636V00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
401093 1145900 1145V00 Geofyzika Geophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401351 1316700 1316R00 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
401352 1316800 1316T00 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
401283 1205900 1205V00 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
401403 1311900 1311V00 Geoinformatika Geoinformatics 4 401 19 3 4 9.2 5 01.07.2013
401231 1201700 1201R00 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
« 1 2 3 4 »