Výroky AK

výroky AK pre ŠP a HaI

Skryť detaily číselníka

Zdroj AK
Aktualizácia 07.10.2021 16:34:42
Počet záznamov 11
Počet platných záznamov 11
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
Kód Názov Platné od Platné do