Portál VŠČíselníky

Zdroj: AK
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 7
Počet platných záznamov: 7
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Výroky AK

výroky AK pre ŠP a HaI
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
1 do najbližšej komplexnej akreditácie 01.01.2000
6 do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona) 01.01.2000
2 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 01.01.2000
3 spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona) 01.01.2000
7 spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5) 01.01.2000
4 spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6) 01.01.2000
5 spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona) 01.01.2000