Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 8
Počet platných záznamov: 8
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Poplatky - školné

Obsahuje typy školného uhrádzané študentmi v rámci vysokoškolského štúdia
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov
99 99 ?
9 9 iný/neznámy dôvod školného (akceptujeme pre platby do konca roku 2013)
1 1 školné na súkromnej vysokej škole
3 3 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - denná forma - prekročenie ŠDŠ
4 4 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - denná forma - program v cudzom jazyku
2 2 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - denná forma - súbežné štúdium
5 5 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - externá forma
6 6 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - školné cudzinci podľa prechodných ustanovení