Poplatky - školné

Obsahuje typy školného uhrádzané študentmi v rámci vysokoškolského štúdia

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 8
Počet platných záznamov 8
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2