Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská

Zdroj
Aktualizácia 22.10.2018 23:25:45
Počet záznamov 148
Počet platných záznamov 131
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód školy Škola Kód fakulty Fakulta Názov Skratka Kód mesta Mesto Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
Kód Kód školy Škola Kód fakulty Fakulta Názov Skratka Kód mesta Mesto Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do