Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská

Zdroj
Aktualizácia 22.10.2018 23:25:45
Počet záznamov 148
Počet platných záznamov 131
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód školy Kód fakulty Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
701139100 701000000 701130000 Detašované pracovisko 927600020 276 01.01.2010
702060100 702000000 702060000 Detašované pracovisko 500011 703 01.01.2010
702060200 702000000 702060000 Detašované pracovisko 508497 703 01.01.2010
702060300 702000000 702060000 Detašované pracovisko 513016 703 01.01.2010
702060400 702000000 702060000 Detašované pracovisko 501026 703 01.01.2010
704060100 704000000 704060000 Detašované pracovisko 599981 703 01.01.2010
705029100 705000000 705020000 Detašované pracovisko 920300120 203 01.01.2010
710010100 710000000 710010000 Detašované pracovisko 599981 703 01.01.2010
710030100 710000000 710030000 Detašované pracovisko 512842 703 01.01.2010
710060100 710000000 710060000 Detašované pracovisko 513881 703 01.01.2010
710060200 710000000 710060000 Detašované pracovisko 510998 703 01.01.2010
710070100 710000000 710070000 Detašované pracovisko 510262 703 01.01.2010
710070200 710000000 710070000 Detašované pracovisko 512036 703 01.01.2010
713030100 713000000 713030000 Detašované pracovisko 508101 703 01.01.2010
713030200 713000000 713030000 Detašované pracovisko 522279 703 01.01.2010
713030300 713000000 713030000 Detašované pracovisko 526355 703 01.01.2010
713030400 713000000 713030000 Detašované pracovisko 524123 703 01.01.2010
713030500 713000000 713030000 Detašované pracovisko 519006 703 01.01.2010
713039100 713000000 713030000 Detašované pracovisko 940400001 404 01.01.2010
713039200 713000000 713030000 Detašované pracovisko 911600001 116 01.01.2010