Evi

obsahuje zoznam externých vzdelávacích inštitúcií

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba -
Aktualizácia 17.10.2017 12:56:32
Počet záznamov 74
Počet platných záznamov 51
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Skratka Pracovisko Mesto Ulica PSČ IČO Platné od Platné do
Kód Názov Skratka Pracovisko Mesto Ulica PSČ IČO Platné od Platné do