Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba: -
Aktualizácia: 17.10.2017 11:56:32
Počet záznamov: 74
Počet platných záznamov: 51
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Evi

obsahuje zoznam externých vzdelávacích inštitúcií
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Skratka Pracovisko Mesto Ulica PSČ Ico Platné od Platné do
6 Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a. s. , Nová Dubnica Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a. s. Nová Dubnica Trenčianska 19 018 51 31562507 01.04.2002
4 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ekonomický ústav Bratislava Šancová 56 811 05 00699446 01.01.2006
5 Slovenská akadémia vied v Bratislave Elektrotechnický ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 00598429 01.04.2002
7 Slovenská akadémia vied v Bratislave Filozofický ústav Bratislava Klemensova 19 813 64 00166995 01.04.2002
8 Slovenská akadémia vied v Bratislave Fyzikálny ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 845 11 00166537 01.04.2002
10 Slovenská akadémia vied v Bratislave Geografický ústav Bratislava Štefánikova 49 814 73 00166545 01.04.2002
12 Slovenská akadémia vied v Bratislave Historický ústav Bratislava Klemensova 19 813 64 00166944 01.04.2002
13 Slovenská akadémia vied v Bratislave Chemický ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 845 38 00166618 01.04.2002
14 Slovenská akadémia vied v Bratislave Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Bratislava Panská 26 813 64 00167088 01.04.2002
15 Slovenská akadémia vied v Bratislave Matematický ústav Bratislava Štefánikova 49 814 73 00166791 01.04.2002
17 Slovenská akadémia vied v Bratislave Neuroimunologický ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 845 45 31748333 01.04.2002
20 Slovenská akadémia vied v Bratislave Slavistický ústav Jána Stanislava Bratislava Dúbravská cesta 9 813 64 31750940 01.01.2005
23 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav anorganickej chémie Bratislava Dúbravská cesta 9 845 36 00586919 01.04.2002
25 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav divadelnej a filmovej vedy Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 00586986 01.07.2010
27 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav etnológie Bratislava Klemensova 19 813 64 00166979 01.04.2002
36 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav hudobnej vedy Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 00586978 01.04.2002
37 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav hydrológie Bratislava Račianska 75 831 02 00166600 01.04.2002
38 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav informatiky Bratislava Dúbravská cesta 9 845 07 17055555 01.04.2002
39 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav krajinnej ekológie Bratislava Štefánikova 3 814 99 00679119 01.04.2002
40 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav materiálov a mechaniky strojov Bratislava Račianska 75 831 02 00490750 01.04.2002
42 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav merania Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 00598411 01.04.2002
43 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav molekulárnej biológie Bratislava Dúbravská cesta 21 845 51 00166634 01.04.2002
46 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav orientalistiky Bratislava Klemensova 19 813 64 00681067 01.01.2005
47 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav polymérov Bratislava Dúbravská cesta 9 842 36 00586927 01.04.2002
49 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav stavebníctva a architektúry Bratislava Dúbravská cesta 9 845 03 00166596 01.04.2002
50 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav svetovej literatúry Bratislava Konventná 13 813 64 17050278 01.04.2002
51 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav výskumu sociálnej komunikácie Bratislava Klemensova 19 813 64 00679917 03.06.2010
52 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav zoológie Bratislava Dúbravská cesta 9 845 06 00679097 01.04.2002
56 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav politických vied Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 00586901 01.06.2013
57 Slovenská akadémia vied v Bratislave USLIT Ústav slovenskej literatúry Bratislava Konventná 13 81103 17050286 01.01.2014
58 Slovenská akadémia vied v Bratislave Sociologický ústav Bratislava Klemensova 19 813 64 00679135 07.05.2015
59 Slovenská akadémia vied v Bratislave MMC Molekulárno-medicínske centrum Bratislava Vlárska3-7 831 01 42127777 09.09.2015
11 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav vied o Zemi Bratislava Dúbravská cesta 9 84005 00586943 01.07.2015
60 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ústav štátu a práva Bratislava Klemensova 19 813 64 00167037 26.01.2016
69 Slovenská akadémia vied v Bratislave Biomedicínske centrum Bratislava Dúbravská cesta 9 814 39 50073869 01.01.2016
70 Slovenská akadémia vied v Bratislave Centrum spoločenských a psychologických vied Bratislava Šancová 56 811 05 00596795 01.10.2015
44 Slovenská akadémia vied v Bratislave Centrum Biovied Bratislava Dúbravská cesta 9 840 05 00490890 17.10.2017
72 Slovenská akadémia vied v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava Dúbravská cesta 9 840 05 00679089 17.10.2017
73 Slovenská akadémia vied v Bratislave Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava Dúbravská cesta 9 841 01 01.01.2018
24 Slovenská akadémia vied v Ivanke pri Dunaji Ústav biochémie a genetiky živočíchov Ivanka pri Dunaji Moyzesova 61 900 28 00586960 01.04.2002
16 Slovenská akadémia vied v Košiciach Neurobiologický ústav Košice Šoltésovej 4-5 040 01 00166880 01.04.2002
18 Slovenská akadémia vied v Košiciach Parazitologický ústav Košice Hlinkova 3 040 01 00586951 01.04.2002
30 Slovenská akadémia vied v Košiciach Ústav experimentálnej fyziky Košice Watsonova 47 040 01 00166812 01.04.2002
35 Slovenská akadémia vied v Košiciach Ústav geotechniky Košice Watsonova 45 043 53 00166553 01.04.2002
41 Slovenská akadémia vied v Košiciach Ústav materiálového výskumu Košice Watsonova 47 043 53 00166804 01.04.2002
1 Slovenská akadémia vied v Nitre Archeologický ústav Nitra Akademická 2 949 21 00166723 01.04.2002
2 Slovenská akadémia vied v Tatranskej Lomnici Astronomický ústav Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 059 60 00166529 01.04.2002
26 Slovenská akadémia vied vo Zvolene Ústav ekológie lesa Zvolen Štúrova 2 960 53 00679071 01.04.2002
21 Slovenský metrologický ústav v Bratislave SMU Slovenský metrologický ústav Bratislava Karloveská 63 842 55 30810701 01.04.2002
54 Výskumný ústav potravinársky v Bratislave Výskumný ústav potravinársky Bratislava Priemyselná 4 824 75 00167240 01.04.2002
55 Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2 949 92 42122007 01.04.2002