Dôvody ukončenia štúdia na VŠ

Obsahuje dôvody ukončenia štúdia na VŠ

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba sekcia vysokych skol
Aktualizácia 16.02.2023 15:07:42
Počet záznamov 13
Počet platných záznamov 11
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
Kód Názov Platné od Platné do