Dôvody ukončenia štúdia na VŠ

Obsahuje dôvody ukončenia štúdia na VŠ

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba sekcia vysokych skol
Aktualizácia 10.07.2015 08:21:35
Počet záznamov 11
Počet platných záznamov 9
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
3 neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 (§ 66 ods.1 písm. b)) 01.01.2010
1 riadne ukončenie štúdia (absolvovanie § 65) 01.01.2010
11 skončenie študijného pobytu 01.10.2010
7 smrť študenta (§ 66 ods. 1 písm. f)) 01.01.2010
4 vylúčenie pre neprospech (§ 66 ods. 1 písm. c)) 01.01.2010
5 vylúčenie z disciplinárnych dôvodov (§ 72 ods. 2 písm. c)) 01.01.2010
2 zanechanie štúdia (§ 66 ods. 1 písm. a)) 01.01.2010
9 zmena študijného programu (§ 70 ods. 1 písm. l)) 01.01.2010
6 zrušenie študijného programu (§ 66 ods. 1 písm. e)) 01.01.2010