Formy štúdia

Obsahuje formy štúdia

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 01.10.2012 12:32:32
Počet záznamov 3
Počet platných záznamov 3
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
Kód Názov Platné od Platné do