Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 01.10.2012 12:32:32
Počet záznamov: 3
Počet platných záznamov: 3
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Formy štúdia

Obsahuje formy štúdia
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
1 denná 01.10.2011
2 externá 01.10.2011
3 študijný program zahraničnej vysokej školy 01.03.2012