Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
7262 704000000 53 špeciálna rastlinná produkcia 0 21.10.2009 04.09.2020
4177V00 704010000 2 4190V00 ex offo 31.08.2020 14
3 5 NIE NIE
104046 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 11.11.2021
2381R21 719040000 2 2381R00 ex offo 11.11.2021 14
1 4 NIE NIE
104045 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 11.11.2021
2381T21 719040000 2 2381T00 ex offo 11.11.2021 14
2 3 NIE NIE
4608 2381821 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 09.02.2012 02.03.2022
2381T21 719040000 2 2381T00 ex offo 02.03.2022 14
2 2 NIE NIE
3921 2381721 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 09.02.2012 16.03.2022
2381R21 719040000 2 2381R00 ex offo 16.03.2022 14
1 3.5 NIE NIE
16522 2381821 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 01.09.2019
2381T21 719040000 1 2381T00 2015-18853/46477:3-15A0 14
2 2 NIE NIE
16523 2381721 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 01.09.2019
2381R21 719040000 1 2381R00 2015-18853/46477:3-15A0 14
1 3 NIE NIE
7257 704000000 53 špeciálna živočíšna produkcia 0 14.12.2019 15.11.2019
4183V00 704010000 1 4190V00 2019/17108:26-A1110 1,14
3 3 NIE NIE
7253 4183900 704000000 53 špeciálna živočíšna produkcia 0 21.10.2009 30.06.2022
4183V00 704010000 2 4190V00 ex offo 30.06.2022 14
3 5 NIE NIE
102521 704000000 53 špeciálna živočíšna produkcia 0 11.11.2015 01.09.2019
4183V00 704010000 2 4190V00 ex offo 1,14
3 4 NIE NIE
102537 704000000 01 špeciálne chovateľské odvetvia 0 11.11.2015 30.06.2022
4179T04 704010000 2 4190T00 ex offo 30.06.2022 14
2 3 NIE NIE
16367 704000000 01 špeciálne chovateľské odvetvia 0 21.10.2009 31.08.2019
4179T04 704010000 2 4190T00 ex offo 31.08.2019 14
2 2 NIE NIE
16373 4179804 704000000 01 špeciálne chovateľské odvetvia 0 11.11.2015 01.09.2019
4179T04 704010000 1 4190T00 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2 NIE NIE
102555 704000000 15 špeciálne chovateľstvo 0 11.11.2015 30.06.2022
4179R05 704010000 2 4190R00 ex offo 30.06.2022 14
1 4 NIE NIE
16368 4179705 704000000 15 špeciálne chovateľstvo 0 11.11.2015 01.09.2019
4179R05 704010000 1 4190R00 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3 NIE NIE
7267 704000000 15 špeciálne chovateľstvo 0 31.08.2013 04.09.2020
4179R05 704010000 2 4190R00 ex offo 31.08.2020 14
1 3 NIE NIE
16862 7407700 714000000 15 šport 0 21.08.2009 01.09.2019
7407R00 714030000 1 7418R00 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015 14
1 3 NIE NIE
16860 714000000 15 šport 0 21.08.2009 01.09.2019
7407R00 714030000 2 7418R00 2019/6269:1-A1110 31.12.2018 14
1 3 NIE NIE
23539 7407705 711000000 15 šport a rekreácia 0 03.02.2014 17.08.2022
7407R05 2 7418R00 ex offo 17.08.2022 14
1 3 NIE NIE
24618 7407705 716000000 15 šport a rekreácia 0 20.04.2011 19.07.2022
7407R05 716010000 2 7418R00 ex offo 19.07.2022 14
1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný