Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
106139 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
12521 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
106059 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701080000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
24766 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701080000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
106060 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701080000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
24765 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701080000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
104011 708000000 53 neurovedy 0 18.09.2018 25.08.2022
5175V00 1 1536V00 ex offo 25.08.2022 1
3 4 NIE NIE
104010 708000000 53 neurovedy 0 18.09.2018 25.08.2022
5175V00 2 1536V00 ex offo 25.08.2022 1
3 5 NIE NIE
30196 708000000 53 neurovedy 0 18.09.2018 25.08.2022
5175V00 1 1536V00 ex offo 25.08.2022 14
3 4 NIE NIE
30197 708000000 53 neurovedy 0 18.09.2018 25.08.2022
5175V00 2 1536V00 ex offo 25.08.2022 14
3 5 NIE NIE
136242 720000000 16 new public management / verejná politika 0 30.08.2016 01.09.2019
6709T02 1 6718T00 2016-19490/32268:2-15A0 31.08.2018 14
2 2 NIE NIE
106057 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 22.07.2021 08.07.2021
5102V00 701080000 2 5141V00 2021/73:2303-OAC 1
3 5 NIE NIE
12560 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 22.07.2021 08.07.2021
5102V00 701080000 2 5141V00 2021/73:2306-OAC 14
3 5 NIE NIE
106058 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 22.07.2021 08.07.2021
5102V00 701080000 1 5141V00 2021/73:2309-OAC 1
3 4 NIE NIE
12559 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 22.07.2021 08.07.2021
5102V00 701080000 1 5141V00 2021/73:2313-OAC 14
3 4 NIE NIE
12301 5102900 711000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 13.11.2015 01.09.2019
5102V00 711010000 1 5141V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
12297 5102900 711000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 13.11.2015 01.09.2019
5102V00 711010000 2 5141V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
106810 5102900 711000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 13.11.2015 01.09.2019
5102V00 711010000 2 5141V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
106845 5102900 711000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 13.11.2015 01.09.2019
5102V00 711010000 1 5141V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
106136 5102900 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5102V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný