Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 12 19 20 21 22 23 24 25 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
21025 3644809 709000000 01 nosné konštrukcie a dopravné stavby 0 13.11.2015 30.10.2015
3644T09 709060000 1 501052 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100986 3644823 709000000 01 nosné konštrukcie budov 0 10.08.2017 13.07.2017
3644T23 709060000 1 501042 2017-11108/32776:5-15A0 1
2 501052 0 2.00 NIE NIE
100993 3644823 709000000 01 nosné konštrukcie budov 0 10.08.2017 13.07.2017
3644T23 709060000 1 501042 2017-11108/32776:5-15A0 14
2 501052 0 2.00 NIE NIE
21429 3631807 710000000 01 nosné konštrukcie budov 0 12.11.2015 30.10.2015
3631T07 710020000 1 501042 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
21424 3631807 710000000 01 nosné konštrukcie budov 0 03.11.2009 12.11.2015
3631T07 710020000 2 501042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16640 3631812 702000000 01 nosné konštrukcie pozemných stavieb 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T12 702040000 1 501042 31.08.2011
5348 2 501052 2.00 NIE NIE
104603 3644817 702000000 01 nosné konštrukcie stavieb 0 09.11.2015 30.10.2015
3644T17 702040000 1 501052 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
24705 3644817 702000000 01 nosné konštrukcie stavieb 0 09.11.2015 30.10.2015
3644T17 702040000 1 501052 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
9918 1121903 701000000 53 nové a obnoviteľné zdroje energie 0 17.09.2009 05.11.2015
1121V03 701090000 2 401023 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
9919 1121903 701000000 53 nové a obnoviteľné zdroje energie 0 17.09.2009 30.10.2015
1121V03 701090000 1 401023 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
105996 1107902 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V02 701090000 2 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12648 1107900 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V00 701090000 2 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
105997 1107902 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V02 701090000 1 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12650 1107900 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V00 701090000 1 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
106557 711000000 53 občianske právo 0 13.11.2015 30.11.2018
6817V00 711030000 2 304113 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182917 713000000 53 občianske právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6817V00 713050000 2 304113 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
182918 713000000 53 občianske právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6817V00 713050000 2 304113 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182919 713000000 53 občianske právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6817V00 713050000 1 304113 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
182920 713000000 53 občianske právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6817V00 713050000 1 304113 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
12285 6817900 711000000 53 občianske právo 0 13.11.2015 30.10.2015
6817V00 711030000 1 304113 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
4861 6817900 711000000 53 občianske právo 0 03.11.2009 13.11.2015
6817V00 711030000 2 304113 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
105864 701000000 53 občianske právo 0 05.11.2015 30.11.2018
6817V00 701020000 2 304113 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
100635 6817900 701000000 53 občianske právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6817V00 701020000 1 304113 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
24682 6817900 727000000 53 občianske právo 0 31.08.2014 31.08.2014
6817V00 727010000 1 304113 ex offo
3 3.00 31.08.2014 NIE NIE
100977 6817900 727000000 53 občianske právo 0 28.07.2016 08.06.2016
6817V00 727010000 2 304113 2016-16703/24205:4-15A0 14
3 0 4.00 NIE NIE
100976 6817900 727000000 53 občianske právo 0 28.07.2016 08.06.2016
6817V00 727010000 1 304113 2016-16703/24205:4-15A0 14
3 0 3.00 NIE NIE
24683 6817900 727000000 53 občianske právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6817V00 727010000 2 304113 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE NIE
183305 725000000 15 obchod a marketing 0 24.01.2018 30.11.2018
6284R36 725010000 1 303161 ex offo 8
1 0 3.50 NIE NIE
100964 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 1 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 3.00 NIE NIE
100965 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 2 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 4.00 NIE NIE
100904 6813900 714000000 53 obchodné a finančné právo 0 09.01.2017 20.12.2016
6813V00 714080000 2 304103 2016-26493/51985:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
100903 6813900 714000000 53 obchodné a finančné právo 0 09.01.2017 20.12.2016
6813V00 714080000 1 304103 2016-26493/51985:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
106575 711000000 53 obchodné a finančné právo 0 13.11.2015 30.11.2018
6813V00 711030000 2 304103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
3990 6813900 728000000 53 obchodné a finančné právo 0 24.07.2014 24.08.2015
6813V00 728010000 1 304103 2015-17754/42064:1-15A0 24.09.2015
3 0 3.00 NIE NIE
3986 6813900 728000000 53 obchodné a finančné právo 0 24.07.2014 24.08.2015
6813V00 728010000 2 304103 2015-17754/42064:1-15A0 24.09.2015
3 0 4.00 NIE NIE
12283 6813900 711000000 53 obchodné a finančné právo 0 13.11.2015 30.10.2015
6813V00 711030000 1 304103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
4858 6813900 711000000 53 obchodné a finančné právo 0 03.11.2009 13.11.2015
6813V00 711030000 2 304103 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
105866 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.11.2018
6813V00 701020000 2 304103 ex offo 1,13
3 0 4.00 NIE NIE
105867 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.11.2018
6813V00 701020000 2 304103 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
105868 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.11.2018
6813V00 701020000 2 304103 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105869 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.11.2018
6813V00 701020000 2 304103 ex offo 13
3 0 4.00 NIE NIE
105870 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.11.2018
6813V00 701020000 2 304103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
12481 6813900 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6813V00 701020000 1 304103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
12477 6813900 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 17.09.2009 05.11.2015
6813V00 701020000 2 304103 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
106109 6813900 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6813V00 701020000 1 304103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,13
3 3.00 NIE NIE
107172 6813900 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6813V00 701020000 1 304103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 3.00 NIE NIE
106110 6813900 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6813V00 701020000 1 304103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
106111 6813900 701000000 53 obchodné a finančné právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6813V00 701020000 1 304103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 13
3 3.00 NIE NIE
16444 6262700 703000000 15 obchodné podnikanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6262R00 703050000 1 303091 2015-18841/47374:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16388 6262700 704000000 15 obchodné podnikanie 0 11.11.2015 30.10.2015
6262R00 704020000 1 303091 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16381 6262700 704000000 15 obchodné podnikanie 0 21.10.2009 11.11.2015
6262R00 704020000 2 303091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102510 704000000 15 obchodné podnikanie 0 11.11.2015 30.11.2018
6262R00 704020000 2 303091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
16468 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 30.10.2015
6280T03 703010000 1 303102 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16469 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 12.11.2015
6280T03 703010000 2 303102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
127736 4112707 704000000 15 obchodovanie a podnikanie s technikou 0 20.05.2016 04.05.2016
4112R07 704030000 1 502461 2016-15119/19471:2-15A0 31.08.2019 14,22
1 0 3.00 NIE NIE
183392 704000000 01 obchodovanie a podnikanie s technikou 0 18.06.2018 30.11.2018
4112T07 704030000 1 502462 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
183393 704000000 01 obchodovanie a podnikanie s technikou 0 18.06.2018 30.11.2018
4112T07 704030000 2 502462 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
102479 704000000 15 obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 0 11.11.2015 30.11.2018
4112R07 704030000 2 502461 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
102480 704000000 15 obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 0 11.11.2015 30.11.2018
4112R07 704030000 2 502461 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102481 704000000 15 obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 0 11.11.2015 30.11.2018
4112R07 704030000 1 502461 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
102482 704000000 15 obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) 0 11.11.2015 30.11.2018
4112R07 704030000 1 502461 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
103637 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T06 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
21423 3644806 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 03.11.2009 12.11.2015
3644T06 710020000 2 501052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21428 3644806 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 12.11.2015 30.10.2015
3644T06 710020000 1 501052 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12907 702000000 53 obnova architektonického dedičstva 0 14.09.2009 31.03.2018
3507V04 702050000 2 501013 2018/6391:2-15A0 20.04.2018
3 0 5.00 NIE NIE
104578 3507904 702000000 53 obnova architektonického dedičstva 0 14.09.2009 18.10.2016
3507V04 702050000 1 501013 ex offo (§ 87 ods. 3) 18.10.2016 1
3 0 3.00 NIE NIE
12908 3507904 702000000 53 obnova architektonického dedičstva 0 14.09.2009 18.10.2016
3507V04 702050000 1 501013 ex offo (§ 87 ods. 3) 18.11.2016 14
3 0 3.00 NIE NIE
104716 709000000 15 obnoviteľné zdroje energie 0 18.06.2018 28.05.2018
2354R11 709080000 2 502491 2018/6569:11-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
104717 709000000 15 obnoviteľné zdroje energie 0 18.06.2018 28.05.2018
2354R11 709080000 1 502491 2018/6569:11-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
104701 709000000 01 obnoviteľné zdroje energie 0 18.06.2018 28.05.2018
2354T11 709080000 1 502492 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104700 709000000 01 obnoviteľné zdroje energie 0 18.06.2018 28.05.2018
2354T11 709080000 2 502492 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
106040 1160728 701000000 15 obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R28 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
9928 1160728 701000000 15 obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R28 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
103612 710000000 01 obrábanie a ložisková výroba 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T35 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16694 702000000 01 obrábanie a montáž 0 20.04.2018 31.03.2018
2305T17 702060000 1 502512 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
16695 2305817 702000000 01 obrábanie a montáž 0 16.12.2011 30.04.2016
2305T17 702060000 2 502512 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
104241 702000000 01 obrábanie a tvárnenie 0 17.09.2018 14.08.2018
2305T34 702060000 1 502512 2018/10524:12-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
10990 8216718 714000000 15 obrazová komunikácia 0 21.08.2009 21.08.2009
8216R18 714010000 1 202011 31.08.2012
13614 1 3.00 NIE NIE
30313 790000000 999 oceňování majetku 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30313 1 NIE NIE
23330 6203900 702000000 53 odvetvové a prierezové ekonomiky 0 24.07.2014 09.11.2015
6203V00 2 303113 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
23329 702000000 53 odvetvové a prierezové ekonomiky 0 20.04.2018 31.03.2018
6203V00 1 303113 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
12515 5116900 701000000 53 oftalmológia 0 26.05.2017 10.05.2017
5116V00 701010000 1 701143 2017-7372/19929:6-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
106151 5116900 701000000 53 oftalmológia 0 26.05.2017 10.05.2017
5116V00 701010000 1 701143 2017-7372/19929:6-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
12516 5116900 701000000 53 oftalmológia 0 26.05.2017 10.05.2017
5116V00 701010000 2 701143 2017-7372/19929:6-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
106150 5116900 701000000 53 oftalmológia 0 26.05.2017 10.05.2017
5116V00 701010000 2 701143 2017-7372/19929:6-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
183153 720000000 15 ochrana a obnova životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1612R11 720020000 1 403021 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
183154 720000000 15 ochrana a obnova životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1612R11 720020000 1 403021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104093 705000000 15 ochrana a využívanie krajiny 0 12.11.2015 30.11.2018
1626R00 705030000 2 403011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104094 705000000 15 ochrana a využívanie krajiny 0 12.11.2015 30.11.2018
1626R00 705030000 1 403011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104088 705000000 01 ochrana a využívanie krajiny 0 10.09.2018 14.08.2018
1626T00 705030000 1 403012 2018/10524:16-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
104087 705000000 01 ochrana a využívanie krajiny 0 10.09.2018 14.08.2018
1626T00 705030000 2 403012 2018/10524:16-15A0 31.08.2020 14
2 0 3.00 NIE NIE
17760 1626803 701000000 16 ochrana a využívanie prírody a krajiny 0 17.09.2009 30.10.2015
1626T03 701040000 1 403012 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
12407 1626903 701000000 53 ochrana a využívanie prírody a krajiny 0 17.09.2009 05.11.2015
1626V03 701040000 2 403013 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12409 1626903 701000000 53 ochrana a využívanie prírody a krajiny 0 17.09.2009 30.10.2015
1626V03 701040000 1 403013 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
9947 1626803 701000000 16 ochrana a využívanie prírody a krajiny 0 17.09.2009 17.09.2009
1626T03 701040000 2 403012 31.08.2012
14661 2 2.00 NIE NIE
104654 2822816 702000000 01 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 09.11.2015 30.10.2015
2822T16 702010000 1 502182 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
11031 2822816 702000000 01 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 09.11.2015 30.10.2015
2822T16 702010000 1 502182 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104477 702000000 53 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 09.11.2015 30.11.2018
2811V04 702010000 2 502213 ex offo 1
3 502263 1 5.00 NIE NIE
104478 702000000 53 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 09.11.2015 30.11.2018
2811V04 702010000 2 502213 ex offo 14
3 502263 1 5.00 NIE NIE
104479 702000000 53 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 09.11.2015 30.11.2018
2811V04 702010000 1 502213 ex offo 1
3 502263 1 4.00 NIE NIE
104480 702000000 53 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 09.11.2015 30.11.2018
2811V04 702010000 1 502213 ex offo 14
3 502263 1 4.00 NIE NIE
11028 2822816 702000000 01 ochrana materiálov a objektov dedičstva 0 10.08.2011 30.04.2016
2822T16 702010000 2 502182 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
16242 9245706 705000000 15 ochrana osôb a majetku pred požiarom 0 13.07.2009 12.11.2015
9245R06 705020000 2 803011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16243 9245706 705000000 15 ochrana osôb a majetku pred požiarom 0 13.07.2009 30.10.2015
9245R06 705020000 1 803011 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
7222 9211704 704000000 15 ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami 0 14.10.2010 16.10.2013
9211R04 704060000 1 803071 2013-17821/49010:1-071 30.10.2013
17386 1 0 3.00 NIE NIE
7223 9211704 704000000 15 ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami 0 14.10.2010 16.10.2013
9211R04 704060000 2 803071 2013-17821/49010:1-071 30.10.2013
17387 1 0 3.00 NIE NIE
7215 9211804 704000000 01 ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami 0 14.10.2010 16.10.2013
9211T04 704060000 1 803072 2013-17821/49010:1-071 30.10.2013
17390 2 0 2.00 NIE NIE
7216 9211804 704000000 01 ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami 0 14.10.2010 16.10.2013
9211T04 704060000 2 803072 2013-17821/49010:1-071 30.10.2013
17391 2 0 2.00 NIE NIE
7259 4197900 704000000 53 ochrana rastlín 0 11.11.2015 30.10.2015
4197V00 704010000 1 601163 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
7260 4197900 704000000 53 ochrana rastlín 0 25.05.2012 11.11.2015
4197V00 704010000 2 601163 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102531 704000000 53 ochrana rastlín 0 11.11.2015 30.11.2018
4197V00 704010000 2 601163 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
105046 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 13.11.2015 30.11.2018
2133R04 709010000 2 502371 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
105047 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 13.11.2015 30.11.2018
2133R04 709010000 1 502371 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
169230 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 10.01.2017 30.11.2018
2133R04 709010000 1 502371 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
169231 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 10.01.2017 30.11.2018
2133R04 709010000 2 502371 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
100722 2133704 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 21.08.2013 30.10.2015
2133R04 709010000 1 502371 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100723 2133704 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 21.08.2013 30.10.2015
2133R04 709010000 2 502371 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
106134 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 2 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12513 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 2 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106135 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 1 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12517 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1514V00 701010000 1 701153 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
16454 6258802 703000000 01 operačný výskum a ekonometria 0 20.08.2013 01.09.2016
6258T02 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16453 6258802 703000000 01 operačný výskum a ekonometria 0 12.11.2015 30.10.2015
6258T02 703040000 1 303242 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
106034 1160823 701000000 16 optika, lasery a optická spektroskopia 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T23 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
9924 1160823 701000000 16 optika, lasery a optická spektroskopia 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T23 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
183557 703000000 01 optimálne programovanie a hospodárska informatika 0 18.09.2018 30.11.2018
6258T15 703040000 1 303242 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
9946 1420824 701000000 16 organická a bioorganická chémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420T24 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
9973 1420824 701000000 16 organická a bioorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T24 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
104636 1402900 702000000 53 organická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1402V00 702010000 2 401163 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12843 1402900 702000000 53 organická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1402V00 702010000 2 401163 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104637 1402900 702000000 53 organická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1402V00 702010000 1 401163 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
4621 1402900 702000000 53 organická chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1402V00 702010000 1 401163 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
4853 1420806 711000000 16 organická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1420T06 711020000 1 401142 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
12252 1402900 711000000 53 organická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1402V00 711020000 1 401163 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12253 1402900 711000000 53 organická chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1402V00 711020000 2 401163 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12406 1402900 701000000 53 organická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1402V00 701040000 2 401163 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
12408 1402900 701000000 53 organická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1402V00 701040000 1 401163 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
100766 1420806 711000000 16 organická chémia (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1420T06 711020000 1 401142 ex offo
100766 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
104634 2804900 702000000 53 organická technológia a technológia palív 0 09.11.2015 30.10.2015
2804V00 702010000 2 502203 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 1
3 5.00 NIE NIE
12080 2804900 702000000 53 organická technológia a technológia palív 0 09.11.2015 30.10.2015
2804V00 702010000 2 502203 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
104635 2804900 702000000 53 organická technológia a technológia palív 0 09.11.2015 30.10.2015
2804V00 702010000 1 502203 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 1
3 4.00 NIE NIE
12081 2804900 702000000 53 organická technológia a technológia palív 0 09.11.2015 30.10.2015
2804V00 702010000 1 502203 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
105406 701000000 16 organizácia a riadenie športu 0 30.08.2018 14.08.2018
7407T21 701070000 2 801022 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105408 701000000 16 organizácia a riadenie športu 0 30.08.2018 14.08.2018
7407T21 701070000 1 801022 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
105405 701000000 16 organizácia a riadenie športu 0 05.11.2015 30.11.2018
7407T21 701070000 2 801022 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
105407 7407821 701000000 16 organizácia a riadenie športu 0 05.11.2015 30.10.2015
7407T21 701070000 1 801022 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2018 1
2 2.00 NIE NIE
4615 8211839 718000000 41 orchestrálne nástroje 0 03.11.2009 03.11.2009
8211T39 718010000 1 202032 31.08.2012
19993 2 2.00 NIE NIE
4703 8211739 718000000 15 orchestrálne nástroje 0 31.08.2013 31.08.2013
8211839 718010000 1 202031 ex offo
19906 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
106132 5136900 701000000 53 ortopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
5136V00 701010000 2 701223 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
12512 5136900 701000000 53 ortopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
5136V00 701010000 2 701223 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
106133 5136900 701000000 53 ortopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
5136V00 701010000 1 701223 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 4.00 NIE NIE
12514 5136900 701000000 53 ortopédia 0 05.11.2015 30.10.2015
5136V00 701010000 1 701223 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
17029 7106704 716000000 15 osvetová práca - animácia voľnočasových aktivít 0 18.03.2010 11.11.2015
7106R04 716030000 2 301031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
183496 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 05.09.2018 30.11.2018
5602R00 1 704011 ex offo 14
724009600 1 0 3.00 NIE ÁNO
113508 723000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5602T00 723010000 2 704012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
3981 5602900 724000000 53 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602V00 2 704013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100901 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.05.2017 10.05.2017
5602R00 1 704011 2017-7372/20191:16-15A0 14
724000600 1 3.00 NIE ÁNO
17159 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
5602R00 722040000 1 704011 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
100899 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 2 704011 ex offo
724009500 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17157 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 13.12.2009 09.11.2015
5602R00 722040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
183502 717000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.08.2018 30.11.2018
5602R00 717060000 2 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
17156 5602800 722000000 16 ošetrovateľstvo 0 28.05.2012 30.10.2015
5602T00 722040000 1 704012 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
24638 5602900 722000000 53 ošetrovateľstvo 0 11.08.2011 30.10.2015
5602V00 722040000 1 704013 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
3 4.00 NIE NIE
24639 5602900 722000000 53 ošetrovateľstvo 0 11.08.2011 09.11.2015
5602V00 722040000 2 704013 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12163 5602800 722000000 16 ošetrovateľstvo 0 28.05.2012 09.11.2015
5602T00 722040000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16997 5602700 716000000 15 ošetrovateľstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
5602R00 716040000 1 704011 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
4276 5602700 723000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 21.06.2016
5602R00 723040000 1 704011 2016-15562/20758:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
16998 5602700 716000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.11.2009 11.11.2015
5602R00 716040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11774 5602800 716000000 16 ošetrovateľstvo 0 30.11.2009 11.11.2015
5602T00 716040000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11775 5602800 716000000 16 ošetrovateľstvo 0 30.11.2009 30.10.2015
5602T00 716040000 1 704012 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
12073 5602800 719000000 16 ošetrovateľstvo 0 22.05.2017 10.05.2017
5602T00 719050000 1 704012 2017-7372/20191:16-15A0 14
2 2.00 NIE ÁNO
12008 5602800 717000000 16 ošetrovateľstvo 0 30.09.2016 14.09.2016
5602T00 717060000 1 704012 2016-21482/37885:4-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE ÁNO
102274 5602900 717000000 53 ošetrovateľstvo 0 27.08.2012 19.09.2016
5602V00 717060000 1 704013 2016-21482/37888:5-15A0 30.09.2016 1
3 0 4.00 NIE NIE
103264 713000000 15 ošetrovateľstvo 0 16.11.2015 30.11.2018
5602P00 713030000 2 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
100332 5602900 717000000 53 ošetrovateľstvo 0 27.08.2012 19.09.2016
5602V00 717060000 1 704013 2016-21482/37888:5-15A0 30.09.2016 14
3 0 4.00 NIE NIE
100333 5602900 717000000 53 ošetrovateľstvo 0 27.08.2012 19.09.2016
5602V00 717060000 2 704013 2016-21482/37888:5-15A0 30.09.2016 14
3 0 5.00 NIE NIE
106899 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 1 704011 ex offo 14
724003300 1 0 4.00 NIE ÁNO
7189 5602900 723000000 53 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 15.05.2017
5602V00 723010000 1 704013 2017-7372/21045:20-15A0 31.05.2017 14
3 3.00 NIE ÁNO
12762 5602900 713000000 53 ošetrovateľstvo 0 19.10.2011 16.11.2015
5602V00 713030000 2 704013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16825 5602700 713000000 15 ošetrovateľstvo 0 16.11.2015 30.10.2015
5602R00 713030000 1 704011 2015-18755/47211:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
16826 5602700 713000000 15 ošetrovateľstvo 0 02.11.2009 16.11.2015
5602R00 713030000 2 704011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16827 5602800 713000000 16 ošetrovateľstvo 0 02.11.2009 30.10.2015
5602T00 713030000 1 704012 2015-18755/47218:7-15A0 16.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16828 5602800 713000000 16 ošetrovateľstvo 0 02.11.2009 16.11.2015
5602T00 713030000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12768 5602900 713000000 53 ošetrovateľstvo 0 19.10.2011 30.10.2015
5602V00 713030000 1 704013 2015-18755/47218:7-15A0 16.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
106918 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 2 704011 ex offo 22
724009500 1 0 4.00 NIE ÁNO
106922 724000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602T00 2 704012 ex offo 14
2 0 2.50 NIE NIE
106924 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 2 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
7180 5602700 723000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.02.2010 07.12.2009
5602R00 723040000 2 704011 CD-2009-35247/36781-1:071 31.08.2012
17430 1 3.00 NIE NIE
106952 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 1 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
106954 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 1 704011 ex offo 22
724009500 1 0 3.00 NIE ÁNO
106962 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 2 704011 ex offo 14
724003200 1 0 4.00 NIE ÁNO
106972 724000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602T00 2 704012 ex offo 14
724003200 2 0 3.00 NIE NIE
107778 5602800 701000000 16 ošetrovateľstvo 0 04.02.2016 13.01.2016
5602T00 701080000 1 704012 2016-8126/426:2-15A0 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
106977 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602P00 2 704011 ex offo 14
724003300 1 0 4.00 NIE ÁNO
106978 724000000 53 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
5602V00 2 704013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
16499 5602700 719000000 15 ošetrovateľstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
5602R00 719050000 1 704011 2015-18853/46482:6-15A0 31.08.2019 14
1 3.00 NIE ÁNO
12070 5602800 719000000 16 ošetrovateľstvo 0 02.07.2013 01.09.2016
5602T00 719050000 2 704012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16498 5602700 719000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.11.2009 13.11.2015
5602R00 719050000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17396 5602700 711000000 15 ošetrovateľstvo 0 03.11.2009 13.11.2015
5602R00 711010000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17397 5602800 711000000 16 ošetrovateľstvo 0 03.11.2009 13.11.2015
5602T00 711010000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
« 1 12 19 20 21 22 23 24 25 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný