Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
100760 1160800 711000000 16 fyzika (konverzný) 0 31.08.2013 17.08.2022
1160T00 711020000 1 1160T00 ex offo 17.08.2022 14
100760 2 3 NIE NIE
106812 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 01.09.2019
1122V03 711020000 1 1160V00 2018/13266:10-15A0 1
3 4 NIE NIE
106847 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 01.09.2019
1122V03 711020000 2 1160V00 2018/13266:10-15A0 1
3 5 NIE NIE
12263 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 01.09.2019
1122V03 711020000 2 1160V00 2018/13266:10-15A0 14
3 5 NIE NIE
12269 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 01.09.2019
1122V03 711020000 1 1160V00 2018/13266:10-15A0 14
3 4 NIE NIE
106846 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok 0 13.11.2015 01.09.2019
1160T09 711020000 1 1160T00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
2 2 NIE NIE
4876 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok 0 13.11.2015 01.09.2019
1160T09 711020000 1 1160T00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2 NIE NIE
100762 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok (konverzný) 0 31.08.2013 17.08.2022
1160T09 711020000 1 1160T00 ex offo 17.08.2022 14
100762 2 3 NIE NIE
106030 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 05.11.2015 01.09.2019
1122V00 701090000 1 1160V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
12668 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 05.11.2015 01.09.2019
1122V00 701090000 1 1160V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4 NIE NIE
12894 702000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 20.04.2018 01.09.2019
1122V00 702030000 1 1160V00 2018/6391:2-15A0 20.04.2018 14
3 3 NIE NIE
12666 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 17.09.2009 01.12.2021
1122V00 701090000 2 1160V00 ex offo 01.12.2021 14
3 5 NIE NIE
12884 1122900 702000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 14.09.2009 01.09.2019
1122V00 702030000 2 1160V00 ex offo 30.04.2016 14
3 5 NIE NIE
17101 1160705 716000000 15 fyzika materiálov 0 30.11.2009 03.05.2022
1160R05 716020000 2 1160R00 ex offo 03.05.2022 14
1 3 NIE NIE
17099 1160805 716000000 16 fyzika materiálov 0 30.11.2009 03.05.2022
1160T05 716020000 2 1160T00 ex offo 03.05.2022 14
2 2 NIE NIE
7147 1122902 716000000 53 fyzika materiálov 0 30.11.2009 03.05.2022
1122V02 716020000 2 1160V00 ex offo 03.05.2022 14
3 4 NIE NIE
106303 716000000 16 fyzika materiálov 0 05.02.2019 18.05.2022
1160T05 716020000 2 1160T00 ex offo 18.05.2022 14
2 3 NIE NIE
106306 716000000 53 fyzika materiálov 0 11.11.2015 01.09.2019
1122V02 716020000 2 1160V00 ex offo 14
3 5 NIE NIE
17100 1160705 716000000 15 fyzika materiálov 0 30.11.2009 01.09.2019
1160R05 716020000 1 1160R00 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015 14
1 3 NIE NIE
7146 1122902 716000000 53 fyzika materiálov 0 11.11.2015 01.09.2019
1122V02 716020000 1 1160V00 2015-18831/47353:2-15A0 14
3 4 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný