Typ vysokej školy

Obsahuje typy vysokých škôl

Skryť detaily číselníka

Zdroj
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 11
Počet platných záznamov 11
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
Kód Názov Platné od Platné do