Portál VŠČíselníky

Zdroj: dopísať zdroj číselníka
Aktualizácia: 13.09.2013 15:05:59
Počet záznamov: 29
Počet platných záznamov: 29
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Národnosti

Obsahuje národnosti
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
22 albánska 01.01.2010
18 arabská 01.01.2010
26 belgická 01.01.2013
27 bieloruská 01.09.2002
14 bulharská 01.01.2010
7 česká 01.01.2010
24 fínska 01.01.2013
13 grécka 01.01.2010
20 chorvátska 01.01.2010
99 iné 01.01.2010
19 kanadská 01.01.2010
2 maďarská 01.01.2010
8 moravská 01.01.2010
5 nemecká 01.01.2010
0 nezistená 01.01.2010
10 poľská 01.01.2010
16 rakúska 01.01.2010
6 rómska 01.01.2010
15 rumunská 01.01.2010
3 rusínska 01.01.2010
11 ruská 01.01.2010
9 sliezska 01.01.2010
1 slovenská 01.01.2010
21 srbská 01.01.2010
25 španielska 01.01.2013
23 turecká 01.01.2013
4 ukrajinská 01.01.2010
17 vietnamská 01.01.2010
12 židovská 01.01.2010