Vysoké školy

Obsahuje všetky záznamy vysokých škôl, vrátane záznamov po platnosti

Zdroj Odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 14.01.2022 11:43:56
Počet záznamov 65
Počet platných záznamov 41
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód typu VŠ 1 Typ VŠ 1 Kód typu VŠ 2 Typ VŠ 2 Názov Skratka Kód mesta Mesto Ulica PSČ IČO Platné od Platné do
Kód Kód (CRŠ 1) Kód typu VŠ 1 Typ VŠ 1 Kód typu VŠ 2 Typ VŠ 2 Názov Skratka Kód mesta Mesto Ulica PSČ IČO Platné od Platné do