Mobilita - program

mobilita sp

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 18.10.2013 09:24:42
Počet záznamov 4
Počet platných záznamov 4
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2