Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 2
Počet platných záznamov: 2
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Mobilita

mobilita
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov
2 2 stáž
1 1 študijná mobilita