ŠP - Predmet

predmety

Zdroj -
Aktualizácia 26.09.2018 08:50:09
Počet záznamov 65
Počet platných záznamov 65
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Id Kód Názov Financovanie
22 22 anglický jazyk a literatúra 13
76 76 animácia výtvarného umenia 17
1 1 biológia 12
7 7 chémia 12
88 88 cirkevná hudba 17
14 14 dejepis 15
10 10 deskriptívna geometria 14
2 2 ekológia 12
94 94 ekonomické predmety 15
3 3 environmentalistika 12
65 65 estetická výchova 15
64 64 estetika 15
66 66 etická výchova 15
15 15 filozofia 15
23 23 francúzsky jazyk a literatúra 13
4 4 fyzika 12
5 5 geografia 12
6 6 geológia 12
13 13 história 15
87 87 hra na klávesovom nástroji/na klávesové nástroje 17
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • »