Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 20.09.2018 09:04:35
Počet záznamov: 31
Počet platných záznamov: 31
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Jazyk

Jazyky prekladatelstvo a tlmočníctvo/jazyk v ktorom sa poskytuje študijný program
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov
1 1 anglický jazyk
2 2 arabský jazyk
20 20 bieloruský jazyk
3 3 bulharský jazyk
22 22 český jazyk
7 7 chorvátsky jazyk
33 33 čínsky jazyk
32 32 estónsky jazyk
4 4 fínsky jazyk
5 5 francúzsky jazyk
37 37 grécky jazyk
6 6 holandský jazyk
23 23 japonský jazyk
34 34 kórejský jazyk
30 30 latinský jazyk
8 8 maďarský jazyk
9 9 nemecký jazyk
10 10 poľský jazyk
11 11 portugalský jazyk
38 38 rómsky jazyk
12 12 rumunský jazyk
19 19 rusínsky jazyk
13 13 ruský jazyk
14 14 slovenský jazyk
31 31 slovinský jazyk
15 15 španielsky jazyk
36 36 srbský jazyk
16 16 švédsky jazyk
17 17 taliansky jazyk
35 35 udmurtský jazyk
18 18 ukrajinský jazyk