Špecifiké potreby

Obsahuje zoznam špecifických potrieb študentov.

Skryť detaily číselníka

Zdroj dopisat
Aktualizácia 27.12.2013 10:36:56
Počet záznamov 11
Počet platných záznamov 11
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
Kód Názov Platné od Platné do