Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 12.12.2013 15:09:05
Počet záznamov: 4
Počet platných záznamov: 4
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Typy skúšok

Vymedzuje typy štátnej skúšky
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
2 dizertačná skúška 01.03.2012
3 dizertačná skúška - čiastková 01.09.2013
0 iná štátna skúška 01.03.2012
1 obhajoba záverečnej práce 01.03.2012