Stupne dosiahnutého vzdelania

Obsahuje stupne dosiahnutého vzdelania

Skryť detaily číselníka

Zdroj
Aktualizácia 15.09.2017 00:00:00
Počet záznamov 31
Počet platných záznamov 21
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Skov5 Názov Popis Level ISCED97 ISCED2011 Platné od Platné do
Kód Skov5 Názov Popis Level ISCED97 ISCED2011 Platné od Platné do