Fakulty

Obsahuje fakulty vysokých škôl

Zdroj
Poverená osoba sekcia vysokych skol
Aktualizácia 30.12.2019 11:04:05
Počet záznamov 133
Počet platných záznamov 119
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
707010000 5183 707000000 Divadelná fakulta DF 582000 Ventúrska 3 813 01 01.01.2010
705020000 4547 705000000 Drevárska fakulta DreF 518158 Ul. T. G. Masaryka 2117/24 960 53 01.01.2010
709070000 2435 709000000 Ekonomická fakulta EkF 599981 B. Němcovej 32 040 01 01.01.2010
714020000 1835 714000000 Ekonomická fakulta EkF 508438 Tajovského 10 974 01 01.01.2010
701100000 102 701000000 Evanjelická bohoslovecká fakulta EBF 582000 Bartókova 8 811 02 01.01.2010
704010000 4141 704000000 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov FAPZ 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
703070000 3163 703000000 Fakulta aplikovaných jazykov FAJ 582000 Dolnozemská 1 852 35 01.06.2010
702050000 2128 702000000 Fakulta architektúry FA 582000 Námestie slobody 19 812 45 01.01.2010
709010000 2421 709000000 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií FBERG 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
710010000 2890 710000000 Fakulta bezpečnostného inžinierstva FBI 517402 Univerzitná 1 010 26 01.09.2014
704050000 4127 704000000 Fakulta biotechnológie a potravinárstva FBP 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
718030000 5383 718000000 Fakulta dramatických umení FDU 508438 Horná 95, P. O. Box 275 974 01 01.01.2010
705030000 4548 705000000 Fakulta ekológie a environmentalistiky FEkoE 518158 Ul. T. G. Masaryka 2117/24 960 53 01.01.2010
725010000 1131 725000000 Fakulta ekonómie a informatiky FEI 501026 Bratislavská 3322, P.O. BOX 54 945 01 01.01.2020
727020000 1331 727000000 Fakulta ekonómie a podnikania FEP 582000 Tematínska 10 851 05 01.01.2010
704020000 4133 704000000 Fakulta ekonomiky a manažmentu FEM 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
710040000 2826 710000000 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií FEIT 517402 Univerzitná 1 010 26 16.01.2019
702030000 2126 702000000 Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI 582000 Ilkovičova 3 812 19 01.01.2010
709040000 2426 709000000 Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
704060000 4162 704000000 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja FEŠRR 500011 Trieda A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010