Fakulty

Obsahuje fakulty vysokých škôl

Zdroj
Poverená osoba sekcia vysokych skol
Aktualizácia 31.08.2020 15:40:43
Počet záznamov 138
Počet platných záznamov 120
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do