Štipendiá

Obsahuje štipendiá

Skryť detaily číselníka

Zdroj sekcia vysokých škôl
Poverená osoba Ľubica Kosková
Aktualizácia 28.09.2023 14:06:27
Počet záznamov 33
Počet platných záznamov 26
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Multi Platné od Platné do
Kód Názov Multi Platné od Platné do