Portál VŠČíselníky

Zdroj: dopísať zdroj číselníka
Aktualizácia: 10.07.2015 10:30:00
Počet záznamov: 24
Počet platných záznamov: 17
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Štipendiá

Obsahuje štipendiá
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Multi Platné od Platné do
14 bezpečnostný príplatok z UD MSSR 0 08.03.2010
5 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) - mimoriadny študijný výsledok 1 01.01.2013
8 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) mimoriadny výsledok v športovej činnosti 1 01.01.2013
7 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) mimoriadny výsledok v umeleckej činnosti 1 01.01.2013
6 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji 1 01.01.2013
19 motivačné štipendium - vybrané odbory (§ 96a ods.1 písm. a)) 1 01.01.2013
4 motivačné štipendium (§ 96a ods. 1 písm. b)) vynikajúce plnenie študijných povinností 1 01.01.2013
1 sociálne štipendium 1 28.09.2005
17 štipendium poskytuje EVI 0 08.03.2010
9 štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy 1 01.09.2007
18 vládny štipendista 0 08.03.2010
13 z mimo dotačných zdrojov 0 08.03.2010
12 základné z NeúčelD MSSR 0 08.03.2010
11 základné z UD MSSR, po dizer. sk. 0 08.03.2010
10 základné z UD MSSR, pred dizer.sk. 0 08.03.2010
16 zvýšenie PhD. štipendia z NeúčelD MSSR 0 08.03.2010
15 zvýšenie PhD. štipendia z UD MSSR 0 08.03.2010