Stupne štúdia

Obsahuje stupne štúdia

Skryť detaily číselníka

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, zákon o vysokých školách
Aktualizácia 01.10.2017 00:00:00
Počet záznamov 6
Počet platných záznamov 5
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Kód (UIPŠ) Platné od Platné do
Kód Názov Kód (UIPŠ) Platné od Platné do