Typy financovania VŠ

Obsahuje typy financovania VŠ

Skryť detaily číselníka

Zdroj
Aktualizácia 27.11.2013 21:01:21
Počet záznamov 4
Počet platných záznamov 0
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2