Krajiny OSN

Obsahuje krajiny

Skryť detaily číselníka

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0086
Aktualizácia 04.09.2018 12:45:46
Počet záznamov 273
Počet platných záznamov 252
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód ISO 3166-1 ISO 3166-2 Názov Eu Platné od Platné do
Kód ISO 3166-1 ISO 3166-2 Názov Eu Platné od Platné do