Tituly za menom

Obsahuje tituly za menom

Skryť detaily číselníka

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0063
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 10
Počet platných záznamov 10
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo