Tituly pred menom

Obsahuje tituly pred menom

Skryť detaily číselníka

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0062
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 49
Počet platných záznamov 49
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo