Typ vysokej školy

Obsahuje typy vysokých škôl

Zdroj
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 11
Počet platných záznamov 11
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
3 Odborná vysoká škola 01.01.2010
2 Univerzita 01.01.2010
1 Výskumná univerzita 01.01.2010
4 Nezaradená vysoká škola 01.01.2010
8 Univerzitná 01.01.2010
9 Odborná vysoká škola 01.01.2010
10 Nezaradená vysoká škola 01.01.2010
5 Univerzitná vysoká škola 01.01.2010
6 Odborná vysoká škola 01.01.2010
7 Nezaradená vysoká škola 01.01.2010
11 zahraničná vysoká škola 01.09.2007