ŠP / miesta štúdia

Zdroj
Aktualizácia 06.03.2020 00:00:00
Počet záznamov 217
Počet platných záznamov 190
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
3868 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 25.05.2010
11085 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
11093 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
3866 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 25.05.2010
30230 verejné zdravotníctvo 724004200 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 29.11.2011
30229 verejné zdravotníctvo 720003100 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 29.11.2011
100744 verejná správa 720040200 pracovisko Prievidza 12.08.2013
100960 verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj 720040300 pracovisko Banská Štiavnica 07.11.2014
168455 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
168456 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
100235 účtovníctvo 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100238 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100236 účtovníctvo 703040100 Detašované pracovisko (Púchov) 18.06.2009
100237 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
100553 telekomunikácie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 28.05.2010
100554 telekomunikácie 710040100 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 28.05.2010
103777 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 30.10.2015
17120 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 02.01.2011
103769 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 30.10.2015
23307 stráž prírody 710004100 Výskumný ústav vysokohorskej biológie 30.10.2015