ŠP / miesta štúdia

Zdroj
Aktualizácia 06.03.2020 00:00:00
Počet záznamov 217
Počet platných záznamov 190
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
107138 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106918 ošetrovateľstvo 724009500 Detašované pracovisko Příbram 30.10.2015
100500 manažérske rozhodovanie a informačné technológie 703040200 Detašované pracovisko (Senica) 18.06.2009
23342 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 28.06.2005
24956 sociálna práca 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 24.03.2011
30229 verejné zdravotníctvo 720003100 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 29.11.2011
101039 cestovný ruch 714020300 Detašované pracovisko; Banská Štiavnica 29.12.2010
168456 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
100238 účtovníctvo 703040300 Detašované pracovisko (Žarnovica) 18.06.2009
106906 sociálna práca 724004100 Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja 30.10.2015
103761 katolícka teológia 722033100 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 30.10.2015
3868 znalostný manažment 721000100 Detašované pracovisko 25.05.2010
11086 podnikový manažment 721000100 Detašované pracovisko 06.07.2009
163584 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
100610 sociálna práca 724009600 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 12.08.2013
100282 ekonomika a manažment podniku 703052100 Pedagogické pracovisko Michalovce 18.06.2009
30122 ošetrovateľstvo 724004200 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 13.10.2011
100232 náuka o rodine 722033200 Inštitút rodiny (Bratislava) 11.05.2012
30037 podnikový manažment 721000100 Detašované pracovisko 27.07.2011
100455 sociálna práca s deťmi a mládežou 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 19.11.2012