ŠP / miesta štúdia

Zdroj
Aktualizácia 06.03.2020 00:00:00
Počet záznamov 217
Počet platných záznamov 190
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
168455 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
168456 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
136236 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
136237 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
163582 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163585 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163583 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163584 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
108203 sociálna práca v zdravotníctve 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 04.04.2016
107764 sociálna práca 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 13.01.2016
107765 sociálna práca 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 13.01.2016
107991 manažment 714020100 Detašované pracovisko 13.01.2016
106899 ošetrovateľstvo 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
106977 ošetrovateľstvo 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
103777 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 722020200 Detašované pracovisko 30.10.2015
106879 sociálna práca 724000900 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 30.10.2015
106925 sociálna práca 724004300 Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča 30.10.2015
106948 sociálna práca 724000200 Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 30.10.2015
106930 sociálna práca s deťmi a mládežou 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 30.10.2015
106888 sociálna práca 724000300 Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu 30.10.2015