ŠP / miesta štúdia

Zdroj
Aktualizácia 16.07.2019 00:00:00
Počet záznamov 217
Počet platných záznamov 192
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód programu Názov Kód miesta štúdia Miesto štúdia Platné od Platné do
168455 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
168456 urgentná zdravotná starostlivosť 724009500 Detašované pracovisko Příbram 20.12.2016
136236 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
136237 ekonomika a manažment podniku 722020100 Detašované pracovisko Poprad 09.08.2016
163582 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163583 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163584 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
163585 sociálna práca s migrantmi 724004900 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 23.05.2016
108203 sociálna práca v zdravotníctve 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 04.04.2016
107764 sociálna práca 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 13.01.2016
107765 sociálna práca 724004600 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 13.01.2016
107991 manažment 714020100 Detašované pracovisko 13.01.2016
106927 sociálna práca 724009600 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 30.10.2015
106889 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
106949 sociálna práca 724004800 Ústav Božieho milosrdenstva 30.10.2015
106899 ošetrovateľstvo 724003300 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30.10.2015
106967 sociálna práca 724000400 Detašované pracovisko, Michalovce 30.10.2015
106975 sociálna práca 724000600 Detašované pracovisko, Skalica 30.10.2015
106947 sociálna práca 724003200 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 30.10.2015
103762 manažment 722020100 Detašované pracovisko Poprad 30.10.2015